Seminar Crvenog krsta Beograd DDK

Foto: Crveni krst Beograd

Realizovan seminar „Motivacija za DDK u srednjoj školi“


 09. decembar 2022.


Crveni krst Beograd je 7. i 8.decembra 2022.godine u Studentskom odmaralištu“Radojka Lakić“ na Avali realizovao seminar „Motivacija za dobrovoljno davanje krvi u srednjoj školi“ koji je realizovan iz sredstava Ministarstva zdravlja ostvarenih preko Crvenog krsta Srbije. Učesnici seminara su bili prosvetni radnici i saradnici u nastavi iz srednjih škola i učenici volonteri iz srednjih škola iz 16 beogradskih opština. Na seminaru , na kome je učestvovalo 50 učesnika i šest realizatora, obuhvatili smo sledeće  teme: Uloga Crvenog krsta u dobrovoljnom davanju krvi, Medicinski aspekti davanja krvi, Planiranje , priprema, realizacija, evaluacija akcije davanja krvi u srednjoj školi i Primeri dobre prakse.

Uvodničari su bili : prim dr sc med Vesna Libek, načelnik Službe za transfuziologiju KBC“Zemun“, Ivana Rodić, načelnik Odeljenja za motivaciju i organizaciju dobrovoljnih davalaca krvi Instituta za transfuziju krvi Srbije, profesor Anita Stojčevski,volonter Crvenog krsta Čukarica i sekretar Crvenog krsta Beograd Nikola Prica.  Polaznici su učestvovali u kvizu znanja i radu radionica.