Svetski dan bez duvana 2024

Foto: Zvanična grafika

Svetski dan bez duvana - Zaštitimo decu od duvanskih proizvoda!


 31. maj 2024.


Svetski dan bez duvana obeležava se tradicionalno 31. maja.
Ove godine Svetska zdravstvena organizacija (SZO) plasirala je poruku kojom nastoji da podigne svest javnosti o štetnom uticaju duvanskih proizvoda na decu i mlade.

Prema podacima iz 2022. godine, širom sveta najmanje 37 miliona mladih ljudi starosti 13–15 godina koristi neki oblik duvana, od toga u evropskom regionu SZO čak oko 4 miliona dece.
Zašto duvanska industrija cilja upravo na decu i mlade? Da bi se obezbedio stalni priliv novih korisnika, duvanska industrija radi na stvaranju onih okruženja koja promovišu prihvatanje duvanskih proizvoda među svakom sledećom generacijom.
Obezbeđivanje tržišta postiže se širokom paletom poslovnih i marketinških strategija, razvojem novih prizvoda, a posebno taktikama oglašavanja koje su privlačne upravo deci i adolescentima.
Popularnost proizvoda kao što su elektronske cigarete i nikotinske vrećice beleži ogroman rast među mladima tokom poslednjih nekoliko godina. Procenjuje se da je tokom 2022. godine 12,5% adolescenata u Evropskom regionu koristilo e-cigarete, u poređenju sa tek 2% odraslih. U nekim zemljama evropskog regiona, stope upotrebe e-cigareta među školskom decom su čak 2-3 puta veće od stopa pušenja običnih cigareta.

U Srbiji trend jasno pokazuje tendenciju prevladavanja elektronskih cigareta među mladima u poslednjih par godina. Poslednje istraživanje iz 2022. godine o ponašanju u vezi sa zdravljem dece školskog uzrasta u Republici Srbiji, pokazalo je da je upotreba elektronskih cigareta kod nas veoma zastupljena i da je elektronske cigarete probao čak svaki peti učenik petog i sedmog razreda osnovne i prvog razreda srednje škole, sa gotovo podjednakom učestalošću korišćenja među dečacima i devojčicama.
Od trenutka pojavljivanja na tržištu, dizajn i izgled elektronskih cigareta se stalno menja, što se odražava i na njihove farmakološke, toksikološke, ali i ekološke karakteristike. Zabrinjavajućem porastu popularnosti ovih proizvoda među mladima u velikoj meri doprinosi i nedovoljna informisanost o njihovim pravim karakteristikama, što za direktnu posledicu ima potcenjivanje rizika po zdravlje koje mladi neretko pokazuju i u istraživanjima. Svemu tome značajno doprinosi i sam atraktivan dizajn, širok spektar aroma, pristupačnost i dostupnost, pre svega kroz razvoj novih generacija elektronskih cigareta za jednokratnu upotrebu. Ključni faktor koji doprinosi rastu popularnosti je i sam način plasiranja ovih proizvoda na tržište, putem kanala komunikacije bliskih mladima, uz dizajn i poruke koje su oblikovane ciljano za ovu populaciju, uz angažovanje brojnih influensera na koje se ugledaju.
U takvoj atmosferi i porukama vršnjaka putem društvenih mreža, koje se šire neverovatnom brzinom, ostaju skoro nevidljivi dokazi o ovim proizvodima koji potiču iz relevantnih naučnih izvora. Ti dokazi ukazuju na to da za decu i mlade upravo elektronske cigarete mogu poslužiti kao „ulazni“ proizvod ka budućem konzumiranju daleko šire palete duvanskih proizvoda, uključujući i tradicionalne cigarete. Uz sve to, zanemaruje se i činjenica da aerosoli elektronskih cigareta sadrže jedinjenja koja, pored toga što su i sama toksična, olakšavaju stvaranje zavisnosti od nikotina te tako povećavaju verovatnoću da mladi koji koriste elektronske počnu da koriste i tradicionalne cigarete.

Zbog svega navedenog, cilj ovogodišnjeg Svetskog dana bez duvana i globalne kampanje SZO jeste da se podstakne najšira javnost, svako dete, roditelj, nastavnik, zdravstveni radnik i sve društveno odgovorne organizacije i pojedinci, da bi se smanjio uticaj manipulativnih marketinških poruka u vezi sa duvanskim proizvodima na mlade, pa samim tim i uticaj na zdravlje generacija koje dolaze.