Foto: Crveni krst Srbije

Crveni krst proširio znanja mladih pravnika o antitrafficking-u


 03. mart 2021.


Crveni krst Srbije je na poziv dr Bojane Čučković, vanrednog profesora Pravnog fakulteta u Beogradu u okviru Pravne klinike za suzbijanje trgovine ljudima realizovao predavnje i radionicu u cilju senzibilisanja studenata kao budućih profesionalaca koji u svom radu mogu doći u kontakt sa žrtvama trgovine ljudima a od kojih se očekuje da svojim radom zaštite prava žrtava.
Cilj Pravne klinike je da se studenti upoznaju sa razmerama problema trgovine ljudima kao i da se obuče za pružanje pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima.
Od uspostavjanja rada Pravne klinike, 2010. godine njen Program za suzbijanje trgovine ljudima, obuhvata uvodno predavanje i radionicu koje realizuje Crveni krst Srbije i set obuka koje sprovode nastavnici i saradnici Pravnog fakulteta, Kriminalističko-policijske akademije, Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Republike Srbije, sudije, tužioci, inspektori Ministarstva unutrašnjih poslova, Služba za zaštitu žrtava trgovine ljudima, UNHCR, nevladina organizacija ASTRA i nevladina organizacija ATINA.

Prethodne evaluacije Programa ocenjuju obuku Crvenog krsta jednom od najviših ocena a tokom realizivane aktivnosti uočena je visoka motivisanost studenata da uzmu učešće u radu radionice kao i da se više upoznaju sa aktivnostima Crvenog krsta u ovoj oblasti.

Crveni krst Beograd na pomenutom treningu imao je priliku da rad organizacije na ovako bitnom projektu predstavlja Slađana Matijević koja je ispred Crvenog krsta Beograd buduće mlade pravnike podsticala da u svoj pravni fond informacija ubace svesti osnovne informacije o programu borbe protiv trgovine ljudima jačajući njihov kontakt sa stvarnim svetom i problemima u kome se ljudi širom sveta nalaze urpkos konstantnom napretku i tehnološkom razvijanju. Trgovina ljudima još dugi niz godina ostaće prisutna kao oblik modernog ropstvo pa je svaka prilika u kojoj se ova tema može čuti sigurno u ekvivalentu bar jednog spašenog života.