Ovbeležavamo Svetski dan zdravlja - Moje zdravlje moje pravo!


 05. april 2024.


Svetski dan zdravlja predstavlja značajan datum koji nam pruža priliku da skrenemo pažnju na ovu važnu temu. Ovogodišnji slogan  "Moje zdravlje, moje pravo", stavlja akcenat na važnosti postojanja prava na zdravlje za svakog pojedinca. To pravo ne obuhvata samo pristup zdravstvenoj zaštiti, već i naglašava odgovornost svakog pojedinca za svoje zdravlje.

S tim u vezi, Crveni krst Beograd, u saradnji sa Gradskim zavodom za javno zdravlje, organizuje seriju aktivnosti koje imaju za cilj da promovišu zdrave stilove života i podignu svest o važnosti odgovornosti za svoje zdravlje. U petak, 5. aprila od 13 do 15 časova u Knez Mihajlovoj ulici (kod Beoizloga) biće postavljene dve brendirane tende i dva štanda uz prisustvo dvadeset volontera Crvenog krsta i kolega iz Gradskog zavoda za javno zdravlje spremnih da upoznaju sugrađane sa važnim informacijama o zdravlju.

Posebno ističemo da smo za sve zainteresovane sugrađane pripremili jasan pregled besplatnih sistematskih pregleda koje svako osigurano lice može potražiti u svojoj lokalnoj zdravstvenoj ustanovi, pa ovaj vid razmene informacija akcentujemo kao prvi korak koji svako od nas može primeniti u cilju pribavljanja mišljenja I smernica kako bi naš životni vek bio duži i kvalitetniji.

Naši volonteri će biti na raspolaganju da pruže informacije o značaju redovnih medicinskih pregleda, zdravoj ishrani, redovnoj fizičkoj aktivnosti i drugim aspektima zdravog načina života. Takođe, sugrađani koji nas toga dana posete biće u prilici da nauče neke od osnovnih tehnika za pružanje prve pomoći, zatim da izmere pritisak i šećer u krvi, što je od izuzetne važnosti za preventivu i rano otkrivanje potencijalnih zdravstvenih problema.

Svaki pojedinic ima pravo na zdravlje i treba da ima pristup uslugama koje mu omogućuju da ga održi ili poboljša. To, međutim, zahteva i odgovornost. Svaki pojedinic je odgovoran za svoje zdravlje i treba da preuzme aktivnu ulogu u održavanju ili poboljšanju svog zdravstvenog stanja.

Cilj ovih aktivnosti nije samo da pruže informacije i usluge, već i da podstaknu ljude da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem i preuzmu aktivne korake za njegovo održavanje ili poboljšanje.