Grafika

Foto: Gradski zavod za javno zdravlje

Danas je dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama


 26. jun 2023.


Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama obeležava se 26. juna, što je uspostavljeno Rezolucijom Ujedinjenih nacija iz 1987. godine. Ove 2023. godine, ovaj datum obeležava se pod sloganom „Ljudi na prvom mestu! Zaustavite stigmu i diskriminaciju, pojačajte prevenciju!“ (eng. People first: stop stigma and discrimination, strengthen prevention).

Globalni problem koji se odnosi na konzumiranje droga je izuzetno kompleksno pitanje koje pogađa milione ljudi širom sveta. Između ostalog, mnogi ljudi koji koriste drogu suočavaju se sa stigmom i diskriminacijom, što ni na koji način ne pomaže ni u rešavanju njihovog ličnog, a ni ovog problema u globalnim okvirima. Naprotiv - takav stav i odnos prema ovim osobama može dodatno naštetiti njihovom kako fizičkom, tako i mentalnom zdravlju i pritom ih sprečiti da dođu do neophodne pomoći i adekvatno je iskoriste.

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, obeležava se kako bi se ojačala akcija i međunarodna saradnja sa krajnjim ciljem izgradnje sveta bez zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Da bi se takvom svetu težilo na odgovarajući način, uz osnovne principe humanosti, ali i održivosti, ovogodišnja globalna kampanja kao glavni cilj ima podizanje svesti celokupne javnosti o važnosti adekvatnog ophođenja prema osobama koje koriste drogu. 

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama ove godine predstavlja globalni poziv sa promocijom sledećih pojedinačnih ciljeva:

·         Podići svest o izuzetno negativnom uticaju stigme i diskriminacije na ljude koji koriste drogu, kao i na njihove porodice.

·         Podići svest stručne i opšte javnosti o neposrednim zdravstvenim posledicama korišćenja droga - o epidemijama AIDS-a i hepatitisa, uz neophodnost jačanja i proširivanja programa prevencije ovih oboljenja.

·         Omogućiti dostupnost i pristupačnost dobrovoljnih usluga zasnovanih na dokazima, za sve ljude koji koriste drogu.

·         Pružiti informacije i odgovarajuće edukacije o širokom spektru poremećaja zdravlja nastalih usled upotrebe droga, ali i o dostupnim tretmanima i o važnosti rane intervencije i sistemske podrške.

·         Zalagati se za alternative zatvorskim kaznama za krivična dela u vezi sa drogom, dajući prednost tretmanima i uslugama u samoj zajednici.

·         Boriti se protiv stigme i diskriminacije osoba koje koriste drogu, korišćenjem i promovisanjem jezika i stavova lišenih osude, baziranih na učtivosti, poštovanju i uvažavanju.

·         Osnažiti dolazeće generacije mladih, kao i čitave zajednice da blagovremeno rade na sprečavanju zloupotrebe droga i nastanku bolesti zavisnosti.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd ima dugogodišnje iskustvo koordinacije, realizacije i praćenja edukativnog programa „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci"  koji je baziran na principima primarne prevencije. Ovaj program, čija cu ciljna grupa učenici osnovnih škola od trećeg do šestog razreda, ima za cilj razvoj životnih veština učenika važnih za kontrolu ponašanja i osnaživanje dece da grade aktivne stavove i pristupe po pitanju zloupotrebe droga.

 

Tekst preuzet sa https://www.zdravlje.org.rs/index.php/aktuelne-vesti/1231-medjunarodni-dan-borbe-protiv-zloupotrebe-i-nezakonite-trgovine-drogama-26-jun-2023

 

Tagovi