Foto: Grafika Crveni krst srbije

Konkurs krv život znači


 02. mart 2023.


Propozicije za učešće učenika
osnovnih i srednjih škola na umetničkom konkursu
"Krv život znači" za 2023. godinu

Tema i naziv konkursa:
Promocija dobrovoljnog, anonimnog i nenagrađenog davalaštva krvi „Krv život znači“

Ko može da konkuriše:
Pravo učešća imaju učenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji koji svoje radove dostave
organizaciji Crvenog krsta u gradu i opštini na čijoj se teritoriji nalazi škola odakle je
učenik.

Vreme trajanja konkursa:
Konkurs traje od 1. do 31. marta 2023.

Vrste umetničkog izražavanja po uzrasnim kategorijama:
Učenici od 1-4. razreda osnovne škole (mlađi osnovci)
1. Likovni rad (dostavlja se fizički)
2. Literarni rad (dostavlja se fizički)
3. Video (dostavlja se elektronski)

Učenici od 5-8. razreda osnovne škole (stariji osnovci)
1. Poster (dostavlja se fizički)
2. Tekst kratke poruke- SMS poruke (dostavlja se fizički)
3. Video (dostavlja se elektronski)

Učenici gimnazija i srednjih škola:
1. Vizual za društvene mreže (dostavlja se elektronski)
2. Tekst kratke poruke - SMS poruke (dostavlja se fizički)
3. Video (dostavlja se elektronski)

Detalji o radovima:
Instrukcije za mlađe osnovce (od 1. do 4. razreda osnovne škole):
Likovni rad: Sve tehnike likovnog izražavanja su dozvoljene do formata 35 x 50 cm.
Na radovima mora biti zastupljen znak Crvenog krsta.

Svi radovi na poleđini moraju sadržati podatke:

• Ime i prezime autora
• Naziv škole i razred
• Naziv grada ili opštine
• Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora

Rad je potrebno dostaviti fizički.

Neće biti razmatrani radovi:
• bez potpunih podataka,
• na kojima se podaci nalaze na strani gde se nalazi likovni rad.
Izbegavati upotrebu grafitnih olovaka, drvenih bojica, šljokica ili materijala koji se
lako može oštetiti u transportu.
Učešće u ovom vidu umetničkog izražavanja je individualno.
Literarni rad može biti pisan i u prozi i stihovima do dužine 1 strane A4 kucanog
teksta, font Arial, veličina slova 12, bez proreda.
Radovi moraju promovisati dobrovoljno, anonimno i nenagrađeno davanje krvi.

Svi radovi na poleđini moraju sadržati sledeće podatke:
• Ime i prezime autora
• Naziv škole i razred
• Naziv grada ili opštine
• Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora

Neće biti razmatrani radovi bez potpunih podataka i na kojima se podaci nalaze na
strani na kojoj se nalazi tekst.
Rad je potrebno dostaviti fizički.
Radovi u kojima se daje krv za poznatog primaoca će biti diskvalifikovani.
Učešće u ovom vidu umetničkog izražavanja je individualno.

Video
Video mora imati odgovarajući prateći zvuk i ili muzičku podlogu koja ne podleže autorskim pravima ili govor.

Rad je potrebno dostaviti elektronski. Uz rad, potrebno je na formatu A4 dostaviti popunjen formular ( u prilogu) sa podacima:
• Ime i prezime autora
• Naziv škole i razred
• Naziv grada ili opštine
• Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora

Ostali obavezni elementi:
• svi snimci moraju biti u 9:16 video formatu
• trajanje snimka da bude do 60 sekundi
• rezolucija 1080x1920 u pikselima

Instrukcije za starije osnovce (od 5. do 8. razreda osnovne škole):
Učešće u ovom vidu umetničkog izražavanja može biti individualno ili grupno.
Poster - u punom koloru formata 35x50 cm. Na radu mora biti zastupljen znak Crvenog
krsta, a tekst može, i ne mora. Dostaviti fizički.

Svi radovi na poleđini moraju sadržati podatke:
• Ime i prezime autora
• Naziv škole i razred
• Naziv grada ili opštine
• Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora
Neće biti razmatrani radovi bez potpunih podataka
Učešće u ovom vidu umetničkog izražavanja je individualno.

Tekst kratke poruke (SMS poruke):
• font Arial, veličina slova 12, bez proreda.
• Dužina poruke do 100 karaktera

Na poleđini A4 papira navode se podaci:
• Ime i prezime autora
• Naziv škole i razred
• Naziv grada ili opštine
• Ime i prezime nastavnika/profesora/ mentora

Poruka promoviše dobrovoljno, anonimno i nenagrađeno davanje krvi, poziv davaocu krvi
na akciju, zahvalnost za datu krv, čestitku rođendana, praznika i sl.
Rad je potrebno dostaviti fizički.
Učešće u ovom vidu umetničkog izražavanja je individualno.

Video

Video mora imati odgovarajući prateći zvuk i ili muzičku podlogu koja ne podleže
autorskim pravima ili govor.
Rad je potrebno dostaviti elektronski. Uz rad, potrebno je na formatu A4 dostaviti
popunjen formular ( u prilogu) sa podacima:

• Ime i prezime autora
• Naziv škole i razred
• Naziv grada ili opštine
• Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora

Ostali obavezni elementi:

• svi snimci moraju biti u 9:16 video formatu
• trajanje snimka da bude do 60 sekundi
• rezolucija 1080x1920 u pikselima

Instrukcije za učenike gimnazija i srednjih škola:

Vizual za društvene mreže treba da prati opšte instrukcije, a tehničke instrukcije su
sledeće:
Instagram (Square): 1080 x 1080 piksela
Instagram (Portrait): 1080 x 1920 piksela
Facebook post: 1200 x 900 piksela
Facebook story: 1080 x 1920 piksela
Facebook cover: 1640x 924 piksela

Vizual se dostavlja u elektonskom formatu uz podatke:
• Ime i prezime autora
• Naziv škole i razred
• Naziv grada ili opštine
• Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora

Poruka promoviše dobrovoljno, anonimno i nenagrađeno davanje krvi, poziv davaocu krvi
na akciju, zahvalnost za datu krv, može se odnositi na sezonske deficite, čestitke
praznika, rođendana i sl.
Broj vizuala po učeniku nije ograničen.

Tekst kratke poruke (SMS poruke):
• Font Arial, veličina slova 12, bez proreda.
• Dužina poruke do 70 karaktera

Na poleđini A4 papira navode se podaci:
• Ime i prezime autora
• Naziv škole i razred
• Naziv grada ili opštine
• Ime i prezime nastavnika/profesora/ mentora

Poruka promoviše dobrovoljno, anonimno i nenagrađeno davanje krvi, poziv davaocu krvi
na akciju, zahvalnost za datu krv, čestitku rođendana, praznika i sl.
Broj tekstova SMS poruka je ograničen na 1 A4 stranu po učesniku.
Učešće u ovom vidu umetničkog izražavanja je individualno.

Video

Video mora imati odgovarajući prateći zvuk i ili muzičku podlogu koja ne podleže
autorskim pravima ili govor.
Rad je potrebno dostaviti elektronski. Uz rad, potrebno je na formatu A4 dostaviti
popunjen formular ( u prilogu) sa podacima:
• Ime i prezime autora
• Naziv škole i razred
• Naziv grada ili opštine
• Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora

Ostali obavezni elementi:
• svi snimci moraju biti u 9:16 video formatu
• trajanje snimka da bude do 60 sekundi
• rezolucija 1080x1920 u pikselima

Smernice za sve uzrasne kategorije i umetničke forme:
Komisija za odabir radova za nagrađivanje ocenjivaće uspešnost u:
• originalnosti ideje
• promociji lepote življenja i poklanjanja i solidarnosti
• pozivu na dobrovoljno davanje krvi
• razumevanju ličnog doprinosa promociji davalaštva krvi
• vidljivom duhu principa dobrovoljnog, anonimnog i nenagrađenog davanja krvi
• prepoznatom mestu Crvenog krsta u davalaštvu krvi
a svakako da li sadržaj odgovara uzrastu učenika.

Radovi koji sadrže poruku namenskog davanja, bolničku atmosferu, naturalističke
elemente (igle, špriceve, nadgrobne spomenike i sl.) prikazuju ili govore o saobraćajnim
nesrećama i smrti su promašili temu i ne ulaze u kriterijum za nagrađivanje.
Poslati radovi neće biti vraćani, a za sve pristigle radove smatraće se da je dozvoljeno
njihovo dalje korišćenje u promociji dobrovoljnog davalaštva krvi u Srbiji.

Savet:
Značajan procenat radova koji pristigne na konkurs su plagijati iz prethodnih godina koji
se mogu videti na internetu. Pre slanja radova do Crvenog krsta Srbije potrebno
preduzeti mere da takvi radovi ne prođu selekciju kao ni radovi koji ne odgovaraju
uzrastu učenika.
U oba slučaja, radovi će biti diskvalifikovani bez dodatnog obrazloženja.

Uručivanje nagrada:
Nagradiće se plasman na prvo, drugo i treće mesto za svaki uzrast po kategorijama radova.
Biće organizovana svečana dodela nagrada 14. juna 2023. godine.

Nagrade:
Prvoplasirani učesnici konkursa u svim
* vidovima konkurisanja biće nagrađeni
desetodnevnim letovanjem u odmaralištu Crvenog krsta.
Profesore/mentore očekuju nagrade, kao i drugo i treće plasirane učenike.
* grupni radovi će dobiti grupnu nagradu

Radovi koji neće biti razmatrani:
• Radovi koji dospeju u Crveni krst Srbije direktno od pojedinaca ili škola
• Radovi koji prispeju nakon roka
 Drugo, već navedeno kroz propozicije

INFORMACIJE I PROMOCIJA RADOVA
Dostava radova:
 Likovne radove, literarne radove, postere i kratke poruke fizički dostaviti preko
škole organizaciji Crvenog krsta u gradu ili opštini do 31. marta 2023. godine.
 Vizuale i video sadržaje dostaviti elektronski Crvenom krstu na
nazivgrada@redcross.org.rs (napr: Crveni krst Požarevac pozarevac@redcross.org.rs )
uz prateće, tražene informacije,
 Radovi koji budu dostavljeni direktno na elektronsku adresu Crvenog krsta Srbije
neće biti razmatrani.
 Organizacije Crvenog krsta iz gradova i opština dostaviće radove učenika
Crvenom krstu Beograda/Vojvodine/KiM/Srbije.

Internet/društvene mreže:
Sve u vezi sa realizacijom konkursa biće dostupno na veb sajtu www.redcross.org.rs
Video spotovi koji ispunjavaju kriterijume biće postavljeni na Youtube kanal pod nazivom
"Krv život znači" tokom godine.

Promocija pobednika:
 Crveni krst Srbije će organizacijama Crvenog krsta dostaviti imena pobednika u
Nedelji Crvenog krsta koji će o istome obavestiti škole i objaviti na svom veb
sajtu.
 Svi nagrađeni likovni radovi dobijaju priliku da se nađu na promotivnim
materijalima koji se koriste u svakodnevnom radu Crvenog krsta Srbije i
ovlašćenih transfuzijskih ustanova,
 Svi nagrađeni literarni radovi i njihovi autori dobijaju priliku da se predstave
na svečanostima i aktivnostima Crvenog krsta Srbije koji su medijski propraćeni,
 Svi nagrađeni posteri, vizuali i kratke poruke biće korišćeni u svakodnevnom
radu na promociji dobrovoljnog davanja krvi,
 Svi nagrađeni video radovi/filmovi biće korišćeni u edukacijama mladih
volontera Crvenog krsta u Srbiji,
 Svi nagrađeni učenici dobijaju priliku da svoje radove medijski predstave pri
promociji aktivnosti u davalaštvu krvi Crvenog krsta Srbije.
Instrukcije za nastavno osoblje:
 O davalaštvu krvi više informacija možete pronaći na www.redcross.org.rs na
naslovnoj ali i na strani e-seminari,
 Zbog gradiva koje učenici treba da savladaju, sugerišemo da konkurs realizujete kao
vannastavnu aktivnost.

Detaljnije informacije:
Obratite se svojoj organizaciji Crvenog krsta u gradu ili opštini
nazivopstine@redcross.org.rs ili
nazivgrada@redcross.org.rs

CRVENI KRST SRBIJE 2023.