KONKURS „KRV ŽIVOT ZNAČI“


 26. mart 2024.


Tema i naziv konkursa:

Tema konkursa je promocija dobrovoljnog, anonimnog i nenagrađenog davalaštva krvi pod nazivom „Krv život znači“

Ko može da konkuriše:

Pravo učešća imaju deca predškolskog uzrasta i učenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji koji svoje radove dostave organizaciji Crvenog krsta u gradu i opštini na čijoj se teritoriji nalazi ustanova odakle je dete/učenik.

Vreme trajanja konkursa:

Konkurs traje od 1. do 29. marta 2024.

Vrste umetničkog izražavanja po uzrasnim kategorijama:

 

Predškolci:

  1. Likovni rad ( dostavlja se fizički)

Učenici od 1-4. razreda osnovne škole (mlađi osnovci)

  1. Likovni rad (dostavlja se fizički)
  2. Literarni rad (dostavlja se fizički)
  3. Video (dostavlja se elektronski)

Učenici od 5-8. razreda osnovne škole (stariji osnovci)

  1. Poster (dostavlja se fizički)
  2. Tekst kratke poruke- SMS poruke (dostavlja se fizički)
  3. Video (dostavlja se elektronski)

Učenici gimnazija i srednjih škola:

  1. Vizual za društvene mreže (dostavlja se elektronski)
  2. Tekst kratke poruke - SMS poruke (dostavlja se fizički)
  3. Video (dostavlja se elektronski)

Detalji o radovima:

Instrukcije za predškolce (vaspitače i roditelje):

Likovni rad: Sve tehnike likovnog izražavanja su dozvoljene do formata 35 x 50 cm.

Svi radovi na poleđini moraju sadržati podatke:

Ime i prezime deteta
Podatke o vaspitaču ili roditelju ( ime i prezime, telefon)
Naziv predškolske ustanove
Naziv grada ili opštine
Rad je potrebno dostaviti fizički.

Neće biti razmatrani radovi:

bez potpunih podataka,
na kojima se podaci nalaze na strani gde se nalazi likovni rad.
Izbegavati upotrebu materijala koji se lako može oštetiti ili odlepiti u transportu.

Učešće u ovom vidu umetničkog izražavanja je individualno.

Instrukcije za mlađe osnovce (od 1. do 4. razreda osnovne škole):

Likovni rad: Sve tehnike likovnog izražavanja su dozvoljene do formata 35 x 50 cm.

Na radovima mora biti zastupljen znak Crvenog krsta.

Svi radovi na poleđini moraju sadržati podatke:

Ime i prezime autora
Naziv škole i razred
Naziv grada ili opštine
Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora
Rad je potrebno dostaviti fizički.

Neće biti razmatrani radovi:

bez potpunih podataka,
na kojima se podaci nalaze na strani gde se nalazi likovni rad.
Izbegavati upotrebu grafitnih olovaka, drvenih bojica, šljokica ili materijala koji se lako može oštetiti u transportu.

Učešće u ovom vidu umetničkog izražavanja je individualno.

Literarni rad može biti pisan i u prozi i stihovima do dužine 1 strane A4 kucanog teksta, font Arial, veličina slova 12, bez proreda.

Radovi moraju promovisati dobrovoljno, anonimno i nenagrađeno davanje krvi.

Svi radovi na poleđini moraju sadržati sledeće podatke:

Ime i prezime autora
Naziv škole i razred
Naziv grada ili opštine
Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora
Neće biti razmatrani radovi bez potpunih podataka i na kojima se podaci nalaze na strani na kojoj se nalazi tekst.

Rad je potrebno dostaviti fizički.

Radovi u kojima se daje krv za poznatog primaoca će biti diskvalifikovani.

Učešće u ovom vidu umetničkog izražavanja je individualno.

Video

Video mora imati odgovarajući prateći zvuk i ili muzičku podlogu koja ne podleže autorskim pravima ili govor.

Rad je potrebno dostaviti elektronski uz podatke o autoru/autorima.

Ime i prezime autora
Naziv škole i razred
Naziv grada ili opštine
Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora
Ostali obavezni elementi:

svi snimci moraju biti u 9:16 video formatu
trajanje snimka da bude do 60 sekundi
rezolucija 1080x1920 u pikselima
Učešće u ovom vidu umetničkog izražavanja je individualno ili grupno.

Instrukcije za starije osnovce (od 5. do 8. razreda osnovne škole):

Poster - u punom koloru formata 35x50 cm. Na radu mora biti zastupljen znak Crvenog krsta, a tekst može, i ne mora. Dostaviti fizički.

Svi radovi na poleđini moraju sadržati podatke:

Ime i prezime autora
Naziv škole i razred
Naziv grada ili opštine
Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora
Neće biti razmatrani radovi bez potpunih podataka

Učešće u ovom vidu umetničkog izražavanja je individualno.

Tekst kratke poruke (SMS poruke):

font Arial, veličina slova 12, bez proreda.
Dužina poruke do 70 karaktera
Na poleđini A4 papira navode se podaci:

Ime i prezime autora
Naziv škole i razred
Naziv grada ili opštine
Ime i prezime nastavnika/profesora/ mentora
Poruka promoviše dobrovoljno, anonimno i nenagrađeno davanje krvi, poziv davaocu krvi na akciju, zahvalnost za datu krv, čestitku rođendana, praznika i sl.

Rad je potrebno dostaviti fizički.

Učešće u ovom vidu umetničkog izražavanja je individualno.

Video

Video mora imati odgovarajući prateći zvuk i ili muzičku podlogu koja ne podleže autorskim pravima ili govor.

Rad je potrebno dostaviti elektronski uz podatke o autoru/autorima.

Ostali obavezni elementi:

svi snimci moraju biti u 9:16 video formatu
trajanje snimka da bude do 60 sekundi
rezolucija 1080x1920 u pikselima
Učešće u ovom vidu umetničkog izražavanja može biti individualno ili grupno.

Instrukcije za učenike gimnazija i srednjih škola:

Vizual za društvene mreže treba da prati opšte instrukcije, a tehničke instrukcije su sledeće:

Instagram (Square): 1080 x 1080 piksela

Instagram (Portrait): 1080 x 1920 piksela

Facebook post: 1200 x 900 piksela

Facebook story: 1080 x 1920 piksela

Facebook cover: 1640x 924 piksela

Vizual se dostavlja u elektonskom formatu uz podatke:

Ime i prezime autora
Naziv škole i razred
Naziv grada ili opštine
Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora
Poruka promoviše dobrovoljno, anonimno i nenagrađeno davanje krvi, poziv davaocu krvi na akciju, zahvalnost za datu krv, može se odnositi na sezonske deficite, čestitke praznika, rođendana i sl.

Broj vizuala po učeniku nije ograničen.

Učešće u ovom vidu umetničkog izražavanja je individualno.

Tekst kratke poruke (SMS poruke):

Font Arial, veličina slova 12, bez proreda.
Dužina poruke do 70 karaktera
Na poleđini A4 papira navode se podaci:

Ime i prezime autora
Naziv škole i razred
Naziv grada ili opštine
Ime i prezime nastavnika/profesora/ mentora
Poruka promoviše dobrovoljno, anonimno i nenagrađeno davanje krvi, poziv davaocu krvi na akciju, zahvalnost za datu krv, čestitku rođendana, praznika i sl.

Broj tekstova SMS poruka je ograničen na 1 A4 stranu po učesniku.

Učešće u ovom vidu umetničkog izražavanja je individualno.

Video

Video mora imati odgovarajući prateći zvuk i ili muzičku podlogu koja ne podleže autorskim pravima ili govor.

Rad je potrebno dostaviti elektronski uz podatke o autoru/autorima.

Ime i prezime autora
Naziv škole i razred
Naziv grada ili opštine
Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora
Ostali obavezni elementi:

svi snimci moraju biti u 9:16 video formatu
trajanje snimka da bude do 60 sekundi
rezolucija 1080x1920 u pikselima
Učešće u ovom vidu umetničkog izražavanja može biti individualno ili grupno.

Smernice za sve uzrasne kategorije i umetničke forme:

Komisija za odabir radova za nagrađivanje ocenjivaće uspešnost u:

originalnosti ideje
promociji lepote življenja i poklanjanja i solidarnosti
pozivu na dobrovoljno davanje krvi
razumevanju ličnog doprinosa promociji davalaštva krvi
vidljivom duhu principa dobrovoljnog, anonimnog i nenagrađenog davanja krvi
prepoznatom mestu Crvenog krsta u davalaštvu krvi
da li sadržaj odgovara uzrastu deteta, odnosno učenika.
Radovi koji sadrže poruku namenskog (porodičnog) davanja, bolničku atmosferu, naturalističke elemente (igle, špriceve, nadgrobne spomenike i sl.) prikazuju ili govore o saobraćajnim nesrećama i smrti su promašili temu i ne ulaze u kriterijum za nagrađivanje.

Poslati radovi neće biti vraćani, a za sve pristigle radove smatraće se da je dozvoljeno njihovo dalje korišćenje u promociji dobrovoljnog davalaštva krvi u Srbiji.

Savet:

Značajan procenat radova koji pristigne na konkurs su plagijati iz prethodnih godina koji se mogu videti na internetu. Pre slanja radova do Crvenog krsta Srbije potrebno preduzeti mere da takvi radovi ne prođu selekciju kao ni radovi koji ne odgovaraju uzrastu učenika.

U oba slučaja, radovi će biti diskvalifikovani bez dodatnog obrazloženja.

Uručivanje nagrada:

Na državnom nivou nagradiće se plasman na prvo, drugo i treće mesto za svaki uzrast po kategorijama radova.

Biće organizovana svečana dodela nagrada povodom Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, oko 14. juna 2024. godine.

Nagrade:

Prvoplasirani učesnici konkursa biće nagrađeni desetodnevnim letovanjem u odmaralištu Crvenog krsta. *

Drugo i treće plasirani će takođe dobiti vredne nagrade.

Profesore/mentore takođe očekuju nagrade, kao i drugo i treće plasirane učenike.

* Osim predškolaca i učenika koji su dostavili grupne radove.Oni će dobiti adekvatne vredne nagrade.

Radovi koji neće biti razmatrani:

Radovi koji dospeju u Crveni krst Srbije direktno od pojedinaca ili škola,
Radovi koji prispeju nakon roka,
Drugo, već navedeno kroz propozicije.
INFORMACIJE I PROMOCIJA RADOVA

 

Dostava radova:

Likovne radove, literarne radove, postere i kratke SMS poruke fizički dostaviti preko škole organizaciji Crvenog krsta u gradu ili opštini do 29. marta 2023. godine.
Vizuale i video sadržaje dostaviti elektronski Crvenom krstu na
nazivgrada@redcross.org.rs (napr: Crveni krst Požarevac pozarevac@redcross.org.rs ) uz prateće, tražene informacije,

Radovi koji budu dostavljeni direktno na elektronsku adresu Crvenog krsta Srbije neće biti razmatrani.
Internet/društvene mreže:

Sve u vezi sa realizacijom konkursa biće dostupno na veb sajtu www.redcross.org.rs

Video spotovi koji ispunjavaju kriterijume biće postavljeni na Youtube kanal pod nazivom "Krv život znači" tokom godine.

Promocija pobednika:

Crveni krst Srbije će organizacijama Crvenog krsta dostaviti imena pobednika u Nedelji Crvenog krsta koji će o istome obavestiti škole i objaviti na svom veb sajtu.
Svi nagrađeni likovni radovi dobijaju priliku da se nađu na promotivnim materijalima koji se koriste u svakodnevnom radu Crvenog krsta Srbije i ovlašćenih transfuzijskih ustanova,
Svi nagrađeni literarni radovi i njihovi autori dobijaju priliku da se predstave na svečanostima i aktivnostima Crvenog krsta Srbije koji su medijski propraćeni,
Svi nagrađeni posteri, vizuali i kratke poruke biće korišćeni u svakodnevnom radu na promociji dobrovoljnog davanja krvi,
Svi nagrađeni video radovi/filmovi biće korišćeni u edukacijama mladih volontera Crvenog krsta u Srbiji,
Svi nagrađeni učenici dobijaju priliku da svoje radove medijski predstave pri promociji aktivnosti u davalaštvu krvi Crvenog krsta Srbije.
Instrukcije za nastavno osoblje i vaspitače:

O dobrovoljnom davalaštvu krvi više informacija možete pronaći na redcross.org.rs na naslovnoj ali i na strani e-seminari.
Detaljnije informacije:

Obratite se svojoj organizaciji Crvenog krsta u gradu ili opštini

nazivopstine@redcross.org.rs ili

nazivgrada@redcross.org.rs

 

CRVENI KRST SRBIJE 2024.