KONKURS „KRV ŽIVOT ZNAČI“


 02. mart 2021.


Crveni krst Srbije od 1. do 31. marta 2021. godine sprovodi konkurs “Krv život znači” uz učešće učenika osnovnih i srednjih škola koji na kreativan način doprinose promociji dobrovoljnog, nenagrađenog i anonimnog davanja krvi.

Konkurs se sprovodi kroz likovno, literarno i video izražavanje a učenici konkurišu u 3 uzrasne kategorije: mogu učestvovati učenici od 1-4. razreda, učenici od 5-8. razreda osnovne škole i učenici od 1-4. razreda srednje škole.

Najuspešniji radovi, koje odabere komisija Crvenog krsta Srbije, nagrađuju se: prvoplasirani dobijaju desetodnevno letovanje u objektu Crvenog krsta Srbije, a drugo i treće plasirani vredne nagrade.

Pobednike  ovog konkursa Crveni krst Srbije će promovisati u Nedelji Crvenog krsta, a uručenje nagrada planirano je za 14. jun 2021.

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća imaju radovi učenika osnovnih i srednjih škola koji su dostavljeni organizaciji Crvenog krsta u gradu i opštini na čijoj se teritoriji nalazi škola odakle je učenik. Konkurs se objavljuje za individualne radove učenika.

Koje je vreme trajanja konkursa?

Konkurs traje od 1. do.31. marta 2021.

Koje su vrste vrste umetničkog izražavanja?

1. Likovni rad 2. Literarni rad 3. Video spot /film

Pregled bitnih detalja o likovnim radovima:

Likovni rad
Sve tehnike likovnog izražavanja su dozvoljene do formata 35 x 50 cm. Na radovima mora biti zastupljen znak Crvenog krsta. Svi radovi na poleđini moraju sadržati sledeće podatke:

a. Ime i prezime autora

b. Naziv škole i razred

c. Naziv grada ili opštine

d. Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora N

Napomena:

Neće biti razmatrani radovi bez potpunih podataka kao i oni na kojima se podaci nalaze na strani gde se nalazi likovni rad.
Izbegavati upotrebu grafitnih olovaka, drvenih bojica, šljokica ili materijala koji se lako može oštetiti u transportu.

Pregled bitnih informacija o literarnim radovima

Literarni rad
Literarni radovi mogu biti pisani u prozi i stihovima do dužine 2 strane A4 kucanog teksta, font Arial, veličina slova 12, bez proreda. Radovi moraju promovisati dobrovoljno, anonimno i nenagrađeno davanje krvi. Svi radovi na poleđini moraju sadržati sledeće podatke: a. Ime i prezime autora b. Naziv škole i razred c. Naziv grada ili opštine d. Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora

Napomena:

Neće biti razmatrani radovi bez potpunih podataka, kao i oni na kojima se podaci nalaze na strani na kojoj se nalazi tekst. Radovi u kojima se daje krv za poznatog primaoca će biti diskvalifikovani

Motivacioni video spot ili film za rad sa mladima na promociji dobrovoljnog davalaštva krvi

Video spot ili film može trajati do 3 minuta, i toku video poruke mora biti zastupljen znak Crvenog krsta. Video spot ili film mora imati odgovarajući prateći zvuk / muzičku podlogu koja ne podleže autorskim pravima ili govor. Na početku filma moraju biti navedeni podaci: ime i prezime autora, razred, naziv škole, grada ili opštine. Ostali obavezni elementi: svi snimci moraju biti u 16:9 video formatu, rezolucija SD (720 x 576) ili HD (1280 x 720) ili full HD (1920 x 1080), kodek format mpeg2 H264 za kompresovanje.

KRITERIJUMI ZA NAGRAĐIVANjE UČENIKA

Procedura za sve radove koji odgovaraju kriterijumima iz propozicija a koje dostave organizacije Crvenog krsta pregledaće posebna komisija Crvenog krsta Srbije koju formira Komisija za dobrovoljno davalaštvo krvi Crvenog krsta Srbije. Video spotove/filmove će pregledati članovi Komisije i shodno njihovom mišljenju samo najkvalitetniji će biti postavljeni na kanal "Youtube" pod nazivom "Krv život znači". Samo video spotovi koji su postavljeni na ovaj kanal takmičiće se za nagradu.
Nakon pregledanja, komisija će proglasiti i nagraditi najbolje radove iz svake uzrasne kategorije za svaki vid konkurisanja. Komisija zadržava pravo da ne predloži nagradu ukoliko nijedan rad ne odgovara unapred postavljenim kriterijumima. Komisija zadržava pravo da ne predloži nagradu ukoliko nijedan rad ne odgovara unapred postavljenim kriterijumima.

Smernice:
 originalnost ideje
 promocija lepote življenja i poklanjanja i solidarnosti
 poziv na dobrovoljno davanje krvi
 razumevanje ličnog doprinosa promociji davalaštva krvi
 vidljiv duh principa dobrovoljnog, anonimnog i nenagrađenog davanja krvi
 prepoznato mesto Crvenog krsta u davalaštvu krvi
 odgovarajući sadržaj uzrastu učenika

Radovi koji sadrže bolničku atmosferu, naturalističke elemente (igle, špriceve i sl.) prikazuju ili govore o saobraćajnim nesrećama i smrti su promašili temu i ne ulaze u kriterijum za nagrađivanje.

Savet:
Svake godine jedan procenat radova su plagijati iz prethodnih godina koji se mogu videti na internetu. Pre slanja radova do Crvenog krsta Srbije potrebno uveriti se da takvi radovi ne prođu opštinsku selekciju kao ni radovi koji ne odgovaraju uzrastu učenika. U oba slučaja radovi će biti diskvalifikovani bez dodatnog obrazloženja.
Poslati likovni i literarni radovi neće biti vraćani, a za sve pristigle radove smatraće se da je dozvoljeno njihovo dalje korišćenje u promociji dobrovoljnog davalaštva krvi u Srbiji.

Uručivanje nagrada

 Nagradiće se plasman na
prvo, drugo i treće
mesto za svaki uzrast po
kategorijama radova
Biće organizovana svečana dodela
nagrada 14. juna 2021. godine u Crvenom
krstu Srbije ukoliko to dozvoli
epidemiološka situacija.

Nagrade

 Prvoplasirani učesnici konkursa u svim vidovima konkurisanja
biće nagrađeni desetodnevnim letovanjem u odmaralištu Crvenog
krsta ili adekvatno, ukoliko zbog epidemiološke situacije ne bude
moguće realizovati nagradu na predviđeni način.

 Profesore/mentore očekuju nagrade, kao i drugo i treće plasirane
učenike.

 Škola koja bude uključila najveći broj učenika u odnosu na broj
upisanih dobiće specijalnu nagradu.

Uzrast
Učenici se takmiče u tri uzrasne kategorije:
Od 1 do 4. razreda osnovne škole i
Od 5 do 8. razreda osnovne škole
Od 1 do 4. razreda srednje škole
Radovi koji neće
biti razmatrani
 Radovi koji dospeju u Crveni krst Srbije direktno od pojedinaca
ili škola
 Radovi koji prispeju nakon roka
 Drugo, već navedeno kroz propozicije

INFORMACIJE I PROMOCIJA RADOVA

Dostava radova
Likovne i literarne radove fizički dostaviti preko škole organizaciji Crvenog krsta u gradu ili opštini do 31. marta 2021. godine.
Video spotove/filmove dostaviti elektronski Crvenom krstu na imegrada@redcross.org.rs (napr. Crveni krst Šabac sabac@redcross.org.rs)
ne Crvenom krstu Srbije.

Organizacije Crvenog krsta iz gradova i opština dostaviće radove Crvenom krstu Beograda/Vojvodine/KiM/Srbije.

Sve informacije u vezi sa konkursom biće dostupne na veb sajtu www.redcross.org.rs

Video spotovi koji ispunjavaju kriterijume biće postavljeni na kanal "Youtube" pod nazivom " Krv život znači"

Promocija pobednika
 Crveni krst Srbije će organizacijama Crvenog krsta dostaviti imena pobednika u Nedelji Crvenog krsta ( od 7-11. maja) koji će o istome obavestiti škole i objaviti na svom veb sajtu.
 Svi nagrađeni likovni radovi dobijaju priliku da se nađu na promotivnim materijalima koji se koriste u svakodnevnom radu Crvenog krsta Srbije i ovlašćenih transfuzijskih ustanova,
 Svi nagrađeni literarni radovi i njihovi autori dobijaju priliku da se predstave na svečanostima i aktivnostima Crvenog krsta Srbije koji su medijski propraćeni,
 Svi nagrađeni video radovi/filmovi biće korišćeni u edukacijama mladih volontera Crvenog krsta u Srbiji,
 Svi nagrađeni učenici dobijaju priliku da svoje radove medijski predstave kod promocije aktivnosti u davalaštvu krvi pri Crvenom krstu Srbije.

Instrukcije za nastavno osoblje o davalaštvu krvi

Više informacija možete pronaći na www.redcross.org.rs na naslovnoj ali i na strani e-seminari. Zbog preobimnog gradiva koje učenici treba da savladaju, sugerišemo da konkurs realizujete kao vannastavnu aktivnost, a propozicije se nalaze i na QR kodu koji učenici mogu skenirati mobilnim telefonom sa promotivnog materijala da bi se obavestili kako o propozicijama tako i odobrovoljnom davanju krvi. O promotivnom materijalu (poster) se možete informisati u vašoj školi ili organizaciji Crvenog krsta.

Detaljne informacije

 Crveni krst u gradovima i opštinama imegrada@redcross.org.rs
 Crveni krst Vojvodine jelena@ckv.org.rs
 Crveni krst Kosova i Metohije kim@redcross.org.rs
 Crveni krst Beograda julija@redcross.org.rs
 Crveni krsta Srbije marija@redcross.org.rs