Foto: grafika Svetski dan zdravlja

Jednakost u zdravlju - zdravlje za sve!


 07. april 2023.


Crveni krst Beograd obeležio je Svetski dan zdravlja. Slogan obeležavanja Svetskog dana zdravlja je ponovo „Zdravlje za sve“, u znak podsećanja na ono zbog čega je ova organizacija i osnovana – da radi na promociji i očuvanju zdravlja širom sveta, da se stara o onima čije je zdravlje posebno ugroženo, kako bi svi i svuda mogli da dostignu najviši nivo zdravlja i blagostanja.

Na inicijativu Saveta za zdravlje Grada Beograda i uz podršku Sekretarijata za zdravstvo, realizovano je zajedničko obeležavanje Svetskog dana zdravlja. Zdravstveno-promotivna manifestacija održana je u petak, 7. aprila, u Knez Mihailovoj ulici kod fontane pored „Beoizloga”. Crveni krst Beograda i Gradski zavod za javno zdravlje Beograda pripremili su program koji je sadržao promociju fizičke aktivnosti, savete o pravilnoj ishrani, merenje krvnog pritiska, podelu štampanog materijala, popunjavanje onlajn ankete za zainteresovane posetioce događaja (jedna o zdravim stilovima života, a druga u vezi sa ovogodišnjim Svetskim danom zdravlja). Crveni krst Beograd je uz podršku volontera još jednom iskoristio priliku da prikaže postupke oživnjavanja kroz tehniku /KPR/ i upotrebu AED aparata.

Kvalitetna, dostupna i pristupačna primarna zdravstvena zaštita je najdelotvorniji i najisplativiji način da se zdravstvene usluge približe ljudima. Pri tome, ona mora da dosegne i angažuje i one sa najvećim, a često neprepoznatim potrebama, u svim starosnim kategorijama. Zbog toga je važno da primarna zdravstvena zaštita uvažava principe pravičnosti, rodne senzitivnosti i zasnovanosti na pravima, u svakodnevnim aktivnostima pružanja zdravstvenih usluga i kroz specifične programe, namenjene posebno osetljivim grupama.

Podaci i projekcije o kretanju radne snage u zdravstvenim sistemima širom sveta upozoravaju da se u periodu od 2023. do 2030. godine očekuje nedostatak deset miliona zdravstvenih radnika. Za dalji napredak ka zdravlju za sve, potrebni su kvalifikovani zdravstveni radnici, ulaganja u njihovo obrazovanje i otvaranje novih radnih mesta za zdravstveni sektor. Takođe, važno je obavezati druge sektore društva da sistematski vode računa o zdravlju i imlikacijama svojih odluka, kako bi izbegli štetne uticaje i poboljšali zdravlje stanovništva. Najzad, potrebno je jačati saradnju sa civilnim sektorom i omogućiti mu da učestvuje u kreiranju javne politike i praćenju napretka u postizanju zdravlja za sve.

Opšti utisak svih učesnika ove manifestacije bio je isti! Početna briga i loši vremenski uslovi ipak nisu sprečili naše sugrađane da iskoriste priliku i porazgovaraju sa našim lekarima jer postaje jasno da briga o zdravlju počinje adekvatnim informacijama i proverom zdravlja u svakoj prilici kad god je to dostupno! Za sve one koji su posetili ovu aktivnost Crveni krst je pripremio čajeve kao i poklon torbu sa jabukama. 

AKO ŽELITE DA PROVERITE SVOJE ZNANJE O SVETSKOJ ZDRAVSTVENOJ ORGANIZACIJI KLIKNITE NA OVAJ LINK