Umetnička slika ulje na platnu

Foto: Crveni krst Beograd

Humanitarna izložba osoba sa cerebralnom paralizom


 04. decembar 2023.


Crveni krst Beograd je ove godine prepoznao važnost programa koje realizuje Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, pa je u skladu sa tim započeta priprema organizacije humanitarne izložbe koja će se realizovati 15.12.2023.godine u Beogradu, a sve to kako bi se mladi umetnici sa zdravstvenim smetnjama osnažili, a pre svega kako bi aktivacija radne terapije bila održiva unutar pomenute ustanove.

Radna terapija koja se realizuje u pratnji dva akademska slikara je tradicionalna manifestacija pozitivnog uticaja na razvijanje društvene prihvaćenosti osoba sa invaliditetom, pa u skladu sa tim proces organizacije ove izložbe pre svega ima za cilj isticanje i usmeravanje medijske pažnje na važnost radne terapije, kao i pozicioniranje osoba sa invaliditetom na zasluženo mesto. Potrebno je razvijati njihovu osobenost jer oni mogu biti sebi od koristi i njihovo stvaralaštvo koje ostavljaju iza sebe, baš kao i umetnici bez zdravstvenih problema, može postati njihova egzistencija ili bar sredstvo kojim olakšavaju svoj svakodnevni život.

U procesu realizacije ove  izložbe Crveni krst je na sebe preuzeo sve obaveze, kao i prikupljanje i uplatu sredstava od donacija kojom se u znak zahvalnosti za pruženu podršku donatorima ustupaju umetnička dela, a kompletan donirani fond će biti sa računa Crvenog krsta Beograd prenet i uplaćen kao donacija umetnicima koji stvaraju sa ovim teškim zdravstvenim problemom. Radna terapija koja se realizuje u pratnji dva akdemska slikara je tradicionalna manifestacija koja ove godine dobija veću medijsku eksponiranost i ima za cilj podizanja svesti o važnosti radne terapije.

KAKO UPLATOM DONACIJE PODRŽATI AKCIJU?

Korak1

Pošaljite nam mejl na bojan@redcross.org.rs  ili nas pozovite na 060 494 0 494 kako bi se proverila dostuponost slike, i da li je neko pre vas započeo proces uplate donacije na ime umetničkog dela koje će biti izloženo na Humanitarnoj izložbi.

Korak2

Ako je delo dostupno nakon razgovora sa predstavnikom Crvenog krsta Beograd na vaše ime će biti stavljena rezervacija do evidencije uplate donacije. Donacija  za svaku izloženu sliku ima jedinstvenu cenu od  14.000 RSD pa ovaj pomenuti iznos nakon provere dostupnosti slike treba da bude uplaćen na tekući račun Crvenog krsta Beograd koji se vodi kod NLB Komercijalne banke pod brojem 205-255201-09. Proces preuzimanja slike biće realizovan u prvim danima nakon izložbe koja je zakazana za 15.12.2023. godine, a proces dostave slike u dogovoru sa donatorom biće realizovan u oprganizaciji Crvenog krsta Beograd na teritoriji Beograda. 

Autor: Miloš Drakula

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK1 nije više dostupna 

Autor: Bojana Slavković

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK2 nije više dostupna

Autor: Anđela Glogonjac

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK3 nije više dostupna 

Autor: Ivana Miljić

Tehnika ulje na platnu

Status: Dostupna za humanitarnu aukciju pod kodom CK4

Autor: Kristina Lukić

Tehnika ulje na platnu

Status: Dostupna za humanitarnu aukciju pod kodom CK5

Autor: Ivana Miljić

Tehnika ulje na platnu

Status: Dostupna za humanitarnu aukciju pod kodom CK6

Autor:Kristina Lukić

Tehnika ulje na platnu

Status: Dostupna za humanitarnu aukciju pod kodom CK7

Autor: Snežana Vešović

Tehnika ulje na platnu

Status: *Slika pod kodom CK8 nije više dostupna  

Autor: Tanja Brdarić

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK9 nije više dostupna 

Autor: Snežana Vešović

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK 10 nije više dostupna 

Autor:Anđela Glogonjac

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK11 nije više dostupna 

Autor:Anđela Glogonjac

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK12 nije više dostupna 

Autor: Bojana Slavković

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK13 nije više dostupna 

Autor: Bojana Slavković

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK14 nije više dostupna 

Autor: Snežana Vešović

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK15 nije više dostupna 

Autor: Tanja Brdarić

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK16 nije više dostupna 

Autor: Tanja Brdarić

Tehnika ulje na platnu

Status: Dostupna za humanitarnu aukciju pod kodom CK17

Autor: Bojana Slavković

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK18 nije više dostupna 

Autor: Snežana Vešović

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK19 nije više dostupna 

Autor: Bojana Slavković

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK20 nije više dostupna 

Autor: Miloš Drakula

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK21 nije više dostupna 

Autor:Miloš Drakula

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK22 nije više dostupna 

Autor: Tanja Brdarić

Tehnika ulje na platnu

Status: Dostupna za humanitarnu aukciju pod kodom C23

Autor: Snežana Vešović

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK24 nije više dostupna

Autor: Bojana Slavković

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK25 nije više dostupna 

Autor: Anđela Glogonjac

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK26 nije više dostupna 

Autor: Dragana Katanić

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK27 nije više dostupna 

Autor: Bojana Slavković 

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK28 nije više dostupna 

Autor: Bojana Slavković

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK29 nije više dostupna 

Autor: Bojana Slavković

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK30 nije više dostupna 

Autor: Bojana Slavković

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK31 nije više dostupna 

Autor: Snežana Vešović

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK32 nije više dostupna 

Autor: Snežana Vešović

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK33 nije više dostupna 

Autor: Bojana Slavković

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK34 nije više dostupna 

Autor: Tanja Brdarić

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK35 nije više dostupna 

Autor: Miloš Drakula

Tehnika grafika

Status: Dostupna za humanitarnu aukciju pod kodom CK36

Autor:Miloš Drakula

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK37 nije više dostupna 

Autor:Bojana Slavković

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK38 nije više dostupna 

Autor: Bojana Slavković

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK39 nije više dostupna 

Autor: Bojana Slavković

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK40 nije više dostupna 

Autor:

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK41 nije više dostupna 

Autor: Ivana Miljić

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK42 nije više dostupna 

Autor: Kristina Lukić

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK43 nije više dostupna 

Autor: Miloš Drakula

Tehnika ulje na platnu

Status: Dostupna za humanitarnu aukciju pod kodom CK44

Autor: Anđela Glogonjac

Tehnika ulje na platnu

Status: Slika pod kodom CK45 nije više dostupna