Crveni krst Beograd

Foto: Crveni krst beograd

Crveni krst Beograd predstavio modifikovanu aplikaciju PRVE POMOĆI


 16. novembar 2021.


Pozivamo Vas da aplikaciju preuzmete sa sledećih linkova:

iPhone https://apps.apple.com/rs/app/prva-pomo%C4%87/id1589968264

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=rs.org.crvenikrst011.prvapomoc

 

Volonteri Crvenog krsta Beograd znaju da se ljudski život u određenim okolnostima može spasiti brzom i pravovremenom reakcijom, pa je naš primarni cilj da u narednom periodu nastavimo sa kontinuiranom obukom građana, a koja podrazumeva savladavanje osnovnih mera oživljavanja i pružanja prve pomoći koju građani mogu naučiti u nekoj od naših organizacija. Naš cilj je da građani pored sticanja samopouzdanja, razviju i percepciju o merama koje moraju preduzeti pre samog pristupanja kritičnoj situaciji u kojoj od njihove reakcije zavisi nečiji život.

Savremen pristup informacionim tehnologijama Crveni krst Beograd je prepoznao još 2013. godine, kada je javnosti predstavljena prva verzija aplikacije za Android uređaje koja je bila  dostupna i preuzeta na više od sedamdeset hiljada mobilnih telefona i tablet u Srbiji. Danas Crveni krst Beograd uz podršku Sekretarijata za zdravstvo Grada Beograda i kompanije i sredstava solidarnosti predstavlja novu osveženu aplikaciju, koja je u novoj verziji dostupna kako za korisnike telefona koji koriste Android platformu, tako i za korisnike iPhone-a. Sa velikim zadovoljstvom možemo reći da ova besplatna aplikacija „Prva pomoć“ koju je razvio Crveni krst Beograd, predstavlja proizvod želje volontera i profesionalaca Crvenog krsta da prvu pomoć učine dostupnom svima i na svakom mestu.

Aplikacija „Prva pomoć“ Vas u nekoliko klikova vodi kroz hitna stanja, kada su neophodne hitne, neodložne mere prve pomoći. Takođe, veliki broj povreda i naglo nastalih stanja i oboljenja opisano je kroz razne segmente aplikacije. Kratke i jasne instrukcije o merama prve pomoći, kao i česta pitanja i odgovori, omogućavaju korisniku da stekne osnovna znanja iz oblasti pružanja prve pomoći.

Nesreće su deo naše svakodnevnice, a biti pripremljen je od suštinskog značaja. Mere zaštite, prevencije, smanjenja rizika i ublažavanja posledica kod najčešćih elementarnih nepogoda su takođe deo ove aplikacije. Za one koji žele da znaju više, aplikacija sadrži osnovne informacije o organizaciji Crvenog krsta, vrstama obuke, aktivnostima koje Crveni krst realizuje u Beogradu iz oblasti prve pomoći, kao i kontakt svih organizacija Crvenog krsta u Beogradu.