Foto: Creni krst Beograd

CKB otvorio izložbu "Talenat je dar"


 15. decembar 2023.


Crveni krst Beograd danas je pokretač i podrška velikih humanitarnih aktivnosti, a naročito onih koji afirmišu i razbijaju predrasude. Baš iz tog razloga, Dom Vojske u Beogradu, kao svojevrsni Dom kulture, koji u svojoj zbirci ima više od 1500 dela likovne umetnosti pravo je mesto sa kog šaljemo poruku svetu koja glasi „Talenat je dar“. Veliku zahvalnost još jednom upućujem Ministarstvu odbrane jer nam je pružena prilika da sa mesta koje u svojim delima okuplja dela likovnih stvaralaca svih generacija, pošaljemo poruku da je dar nepobediv,nesavladiv.

Crveni krst Beograd prepoznao je važnost  programa koje realizuje Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, pa je u skladu sa tim organizovana humanitarne izložba, a dela koja su ponuđena kao zahvalnost za uplaćenu donaciju izložena su na sajtu Crvenog krsta Beograd pa sun a taj način bila dostupna za sve one koji su želeli da se uključe i podrže ove mlade stvaraoce.

Radna terapija koja se realizuje u pratnji dva akademska slikara je tradicionalna manifestacija pozitivnog uticaja na razvijanje društvene prihvaćenosti osoba sa invaliditetom. U skladu sa tim proces organizacije ove izložbe pre svega ima za cilj isticanje i usmeravanje pažnje na važnost radne terapije. Potrebno je razvijati njihovu osobenost jer stvaralaštvo koje ostavljaju iza sebe, baš kao i umetnici bez zdravstvenih problema, može postati njihova egzistencija ili bar sredstvo kojim olakšavaju svoj svakodnevni život.

U procesu realizacije ove izložbe Crveni krst je na sebe preuzeo sve obaveze, kao i prikupljanje i uplatu sredstava licitiranih dela, oglašavanje istih na sajtovima a kompletan donirani fond će u celosti biti transferisan sa računa Crvenog krsta Beograd i uplaćen kao donacija umetnicima koji stvaraju sa ovim teškim zdravstvenim problemom.