Održano Gradsko takmičenje u pružanju prve pomoći


 04. jun 2022.


Širenje znanja i veština iz oblasti prve pomoći predstavlja zapravo širenje kolektivne bezbednosti. Razvijanje veština, ali i osećaja odgovornosti, kada je u pitanju pružanje prve pomoći, je ključno uključiti već u ranom detinjstvu! Zbog svega navedenog zahvalni smo na podršci koju nam je pružila Gradska uprava grada Beograda Sekretarijata za zdravstvo kao i Beogradska Tvrđava – Kalemegdan, koja je za ovako važan događaj dozvolila da celokupan prostor Kalemegdana postane mesto na kome se građani mogu informisati o tehnikama prve pomoći, a onda nakon toga i bodriti naše takmičare.