Obuka timova za delovanje u nesrećama

Crveni krst Beograd

Dobili smo nove članove jedica za delovanje u nesrećama


 24. oktobar 2022.


Razvoj kapaciteta, naročito u smislu obučavanja ljudskih resursa (volontera i profesionalaca) Crvenog krsta, je osnova neophodna za efikasan i uspešan odgovor na nesreće. U tu svrhu danas realizujemo obuke za nove članove jedinica za delovanje u nesrećama Beogradskih organizacija Crvenog krsta.

Uz veliku podršku Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima, Crveni krst Beograd u periodu od 21.10.2022.godine do 23.10.2022.godine realizovao je osnovnu obuku za nove članove jedinica za delovanje u nesrećama.