Crveni krst Beograd

Crveni krst Beograd

Prijavi nasilje! Osvetli problem!


 15. jun 2021.


Dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama prvi put je u svetu obeležen 15. juna 2006. godine, a inicijator njegovog obeležavanja bila je Međunarodna mreža za prevenciju nasilja nad starijima (INPEA). U Srbiji je prvi put ovaj datum obeležen 15. juna 2007. godine na inicijativu i u organizaciji Crvenog krsta Srbije. Od tada se svake godine ovaj datum obeležava uz usku saradnju javnog i civilnog sektora. Ove godine Crveni krst Beograd uz podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu na ovu temu govori na jedan potpuno slikovit način, i to kroz tri video poruke koje nikoga neće ostaviti ravnodušnim.
Nasilje širom sveta predstavlja ozbiljan javnozdravstveni, ali i društveni problem, kako u razvijenim tako i u nerazvijenim društvima. Nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje starijih osoba je nedovoljno vidljivo, nedovoljno prepoznato i nedovoljno prijavljen oblik kršenja ljudskih prava.
PRIJAVI NASILJE....#OSVETLIPROBLEM