Crveni krst Beograd

Foto: Crveni krst Beograd

U toku je zimski oporavak dece na Divčibarama


 30. januar 2023.


Crveni krst Beograd tradicionalno organizuje Program oporavka za socijalno-ugroženu decu i decu sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom. Od 2009.godine program se realizuje uz podršku Grada Beograda i JKP „Infostan tehnologije“ na taj način što se uz uplatnicu ovog preduzeća insertuje i uplatnica Crvenog krsta Beograd sa pozivom za podršku u realizaciji programa koji je namenjen našim najmlađim sugrađanima. U 2022.godini uplatnica je upućena na 800.000 adresa, a podršku u realizaciji dalo je 5.018 građana i pravnih lica sa ukupno uplaćenim iznosom od 2.917.516,75 dinara.

U 2022.godini je na letnji oporavak u tri smene upućeno ukupno 182 učenika nižih razreda osnovne škole koji su ispunjavali zahtevane kriterijume: deca iz socijalno-ugroženih porodica, deca samohranih roditelja, deca koja u domaćinstvu imaju teško obolelog ili invalidnog člana. Deca su boravila sedam dana u objektu Crvenog krsta Aleksandrovac na Goču, a o njima su brinuli vaspitači, volonteri i lekar.

U periodu od 30.januara do 4.februara 2023.godine na Divčibare, u hotel „Maljen“, biće upućeni učenici iz pet beogradskih škola u kojima se školuju deca sa smetnjama u razvoju.

Deca koja se upućuju na oporavak u prethodnom periodu nisu posredstvom Crvenog krsta Beograd išla na oporavak. U pitanju su deca sa pratiocima, nastavnicima i medicinskim sestrama, iz sledećih škola:

  1. Specijalna osnovna škola „Anton Skala“, Savski venac – škola za obrazovanje i vaspitanje dece sa lakom, umerenom mentalnom ometenošću i autizmom; 
  2. Srednja zanatska škola Rakovica – škola za srednje obrazovanje dece i maldih sa smetnjama u razvoju – deca sa intelektualnim poteškoćama,cerebralnom paralizom, drugim invaliditetom, neuroološkim oštećenjima, autizmom i dr;
  3. Specijalna osnovna škola „Miloje Pavlović“ ,Čukarica – škola za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju;
  4. Osnovna škola za decu sa oštećenim sluhom i govorom „Radivoj Popović“, Zemun  - škola za vaspitanje i obrazovanje dece sa oštećenjem sluha, razvojnom disfazijom, autizmom, disharmoničnim razvojem, govorno-jezičkim problemima;
  5. Osnovna škola „Dule Karaklajić“ specijalno odeljenje,  Lazarevac.

Grupa od 93 dece i pratilaca (nastavnici, medicinske sestre, volonteri Crvenog krsta i lekar) boraviće u prirodi i imaće mogućnost da se upoznaju sa aktivnostima Crvenog krsta zahvaljujući angažovanju mladih volontera koji će sa njima biti na Divčibarima.