Foto: Crveni krst Beograd

Učimo da pomažemo celog života!


 09. septembar 2022.


Crveni Krst Beograd će 10.9.2022. godine u period od 17 časova do 19 časova održati besplatnu obuku prve pomoći u formi javnog časa na prostoru platoa kod Kapetanije Beograd.

Ova aktivnost osmišljena je tako da na dan kada obeležavamo Svetski dan prve pomoći šaljemo jasnu poruku građanima da samo znanjem čuvamo ono što nam je najbitnije, a to je život onih koje volimo. Parola pod kojom se ove godine promoviše Svetski dan prve pomoći glasi: Učimo da pomažemo celog života!

Crveni krst Beograd kontinuiranim radom na promociji prve pomoći u Beogradu pokušava da izgradi i podstakne savest onih koji još uvek nisu odvojili malo vremena, ili nisu imali prilike da steknu osnovna znanja o prvoj pomoći. Analizom okolnosti koje se dešavaju oko nas, svesni smo da je mnogo veća šansa da će građani ukazivati prvu pomoć nekome do koga im je stalo, a samim tim se savest svakome ko je dovoljno senzibilisan može jasno probuditi.

U skladu sa gore navedenim svaki posetilac koji sutra poseti manifestaciju obeležavanja Svetskog dana prve pomoći biće u prilici da provežba tehniku prve pomoći, kako bi se što pre uverio u neophodnost sticanja osnovnih znanja na nekoj od obuka koje Crveni krst Beograd kroz mrežu svojih organizacija realizuje.

Krajnji cilje sve obuke ili javnog časa je izgradnja samopouzdanja I ličnih veština u pružanju prve pomoći, jer jedna osoba može smatrati da je učinila sve za one koje voli time što je prošla obuku prve pomoći

Ove godine pored javnog časa, građani će imati priliku da kroz poseban koncept radionica testiraju svoje znanje iz oblasti prve pomoći, a isto tako i da nadograde osnovna znanja uz asistenciju volontera Crvenog krsta Beograd.

Pokažite ljubav prema onima koje volite i posetite javni čas Crvenog krsta Beograd.