Logotipi zvnaični

Foto: Grafičko rešenje

Poziv za dostavljanje ponuda, pozvanim ponuđačima za projekat "NOVA"


 17. januar 2023.


Crveni krst Beograd zaključio je u decembru 2021. godine sporazum o implementaciji projekta '' Nova partnerstva i mogućnosti za inovativne pristupe socijalnoj integraciji i integraciji na tržište rada ranjivih grupa '' (skraćeni naziv ''NOVA''), sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Pored Ministrastva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kao nosioca projekta i Crvenog krsta Beograd kao jednog od partnera, uključeni su i Nacionalna služba za zapošljavanje RS, Ipsos (Ipsos Strategic Marketing d.o.o), Centar za socijalnu politiku, Crveni krst Novi sad, Crveni krst Niš i Zavod za socijalnu zaštitu Republike Slovenije. Projekat se sprovodi u okviru Programa Evropske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije. Osnovni cilj projekta je doprinos poboljšanju položaja ranjivih grupa u Srbiji, većem stepenu zaposlenja i boljoj integraciji u društvu. U okviru tog cilja specifični cilj projekta jeste uklanjanje barijera ka socijalnim uslugama i pristup tržištu rada najranjivijih grupa stanovništva kroz integrisani pristup i nova partnerstva različitih aktera.
U sklopu projektnih zadataka jeste i nabavka usluga za korisnike projekta, koje sprovodi Crveni krst Beograd. U cilju nabavke usluga, Crveni krst Beograd je 16. januara 2023. godine raspisao nabavku za usluge namenjene korisnicima projekta u vrednosi od 60.000 evra.
Nabavka se sastoji iz pet partija i to :

- Kursevi ( kursevi stručnog usavršavanja, kursevi nege lepote, kursevi računara, kursevi u ugostiteljstvu).
- Obuke za zanate ( ugostiteljsko prehrambeni zanati, zanati mašinske struke, zanati auto i elektro struke, rukovaoci građevinskim mašinama, zanati građevinske i drvnoprerađivačke struke, krojenje i šivenje)
- Obuke za vozače ( kategorije C, D, E )
- Usluge iz oblasti socijalne zaštite (čuvanje dece, starijih i osoba sa invaliditetom koje su članovi domaćinstva)
- Program mentorstva (usmeravanje i podrška korisnicima projekta u pronalaženju posla)

Poziv za dostavljanje ponuda, pozvanim ponuđačima, traje do 14. februara, nakon čega će se izvršiti izbor najpovoljnijih ponuda, potpisivanje ugovora i početak realizacije predmeta nabavke.

Ceo projekat sprovodi se uz finansijsku pomoć Evropske unije.