Prikaz povrede

Foto: Crveni krst Beograd

Organizovan seminar iz RPPSO za volontere Crvenog krsta Beograd


 03. decembar 2021.


U periodu od 26. do 28. novembra u prostorijama Crvenog krsta Beograd, organizovan je seminar iz RPPSO za volontere Crvenog krsta na teritoriji Beograda. Seminar su vodile Prim. dr Biserka Obradović, predsednica komisije za Prvu pomoć i RPPSO Crvenog krsta Beograd, i naša dugogodišnja volonterka Milica Obradović. Volonteri su stekli nova znanja i veštine, koristeći priliku da iskažu svoju kreativnost.

Kako bi što na što bolji način pripremili ljude da reaguju u situacijama povređivanja sa što manjom dozom straha, razvijen je program Realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja (RPPSO).

RPPSO obuhvata likovno oblikovanje, kao i imitaciju tj. simulaciju povreda, stanja i oboljenja. To je najočiglednija i najdemonstrativnija metoda pri obuci prve pomoći. Danas, RPPSO timovi učestvuju u pripremi takmičarskih ekipa prve pomoći, kako bi se na najbolji način pripremili za predstojeća takmičenja, a sve sa ciljem pripreme za realne situacije.

Baš ovakve obuke, koje pre svega u sebi sadrže nijansiranje inteziteta povređenosti povređenog lica, pružaju mogućnost rangiranja nivoa znanja i obučenosti svakog volontera Crvenog krst koji se programom prve pomoći bavi i na takmičarskom nivou. Za građane kojima ova tehnika nije dovoljno poznata ovakav vid učenja naprednog učenja prve pomoći daje jednu dodatnu sigurnost i psihološki momenat pripreme na okolnosti koje vas mogu zateći na mestu nesreće.