takmičenje prva pomoć Crveni krst Beograd

Foto: Crveni krst Beograd

Održano gradsko takmičenje ekipa prve pomoći na teritoriji Beograda


 10. jun 2023.


Takmičarski duh je univerzalni fenomen koji se javlja u mnogim sferama života, uključujući i pružanje prve pomoći. Gradsko takmičenje ekipa na teritoriji Beograda u pružanju prve pomoći realizovano je u subotu 10.06.2023.godine uz podršku Sekretarijata za zdravstvo, a prostor parka Topčider dao nam je mogućnost da spremnost ekipa sagledamo prateći 12 ekipa podmladka, 13 ekipa omladine kao i 4 ekipe petlića. Iako  laička prva pomoć ima za cilj pružanje prve medicinske pomoći povređenima ili bolesnima, takmičenja u pružanju prve pomoći dodaju još jedan sloj dinamike i izazova. Važnost takmičenja u pružanju prve pomoći proizilazi iz nekoliko faktora.

Pre svega bitno je reći da takmičenja podstiču razvoj veština i znanja u pružanju prve pomoći. Kroz vežbanje i simulacije situacija, takmičari mogu poboljšati svoje sposobnosti u prepoznavanju simptoma, donošenju hitnih odluka i primeni odgovarajućih tehnika prve pomoći. Ova vrsta praktične obuke može biti izuzetno korisna za sticanje samopouzdanja i efikasnog reagovanja u stvarnim hitnim situacijama. Kako bi se pospešila realističnost povreda takmičenje je ove godine realizovano na 5 radnih poligona na kojima su za potrebe vizuelizacije stanja I oboljenja bile našminkane povrede na simulantima koji su kao deo RPPSO timova važan faktor svakog takmičenja.

Takmičenja u pružanju prve pomoći promovišu timski rad i saradnju jer hitne situacije zahtevaju brzu i koordinisanu akciju, a takmičenja pružaju odličnu priliku za vežbanje i usavršavanje timskih veština. Timovi moraju efikasno komunicirati, deliti zadatke i sinhronizovano raditi kako bi pružili najbolju moguću pomoć povređenima. Ova vrsta takmičenja podstiče izgradnju timskog duha i unapređuje sposobnost saradnje u stresnim situacijama.

Korisno je napomenuti da Crveni krst kao organizacija kroz ova takmičenja promovišu svest o značaju obučenosti u prvoj pomoći. Kroz javne manifestacije i takmičenja, podiže se svest o važnosti osposobljavanja što većeg broja ljudi za pružanje osnovne hitne medicinske pomoći. Takmičenja mogu privući pažnju šireg kruga ljudi i podstaknuti ih da se upišu na kurseve prve pomoći kako bi stekli neophodna znanja i veštine.

Na kraju, takmičenja u pružanju prve pomoći pružaju platformu za razmenu iskustava i učenje od drugih. Učesnici mogu videti različite pristupe i tehnike prve pomoći koje koriste drugi timovi, što može doprineti obogaćivanju njihovog znanja i pristupa. Takmičenja takođe omogućavaju stručnjacima iz oblasti prve pomoći da prate napredak i implementaciju znanja o prvoj pomoći kroz analizirajući stepen obučenosti I metode rada koje su sproveli instruktori u fazi treninga i edukacije.

Na samom kraju veliku zahvalnost dugujemo I našim partnerima iz kompanije Coca Cola HBC koja je i ove godine pripremila osveženje za volontere, kao i našim saradnicima iz Agencije za bezbednost saobraćaja i Kriket Savezu Srbije  jer su se prezentujući svoje programe družili sa našim volonterima na čak dva zabavna poligona. 

 

Podmladak:
1.mesto Crveni krst Stari grad
2.mesto Crveni krst Voždovac
3.mesto Crveni krst Zvezdara
Omladina:
1.mesto Crveni krst Voždovac
2.mesto Crveni krst Palilula
3.mesto Crveni krst Stari grad
Rppso:
1.mesto Crveni krst Stari grad
2.mesto Crveni krst Voždovac
3.mesto Crveni krst Palilula