grupna fotografija

Foto: Crveni krst Beograd

Obeležen Svetski dan civilne zaštite


 01. mart 2023.


Na poziv grada Beograda Crveni krst Beograd učestvovao je u pokaznoj vežbi pa je za potrebe iste pored angažovanja volontera i simulanata uz podršku mtt tima postavljen i trijažni punkt na kome su volonteri prikazali svoje sposobnosti u reagovanju na nesreće , kao i u pružanju prve pomoći ugroženom stanovništvu.