Učesnici predavanja u organizaciji Crvenog krsta Beograd i Crvenog krsta bečmen na predavanju povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama

Foto: Crveni krst Beograd

Obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv zlostavljanja starijih osoba


 15. jun 2022.


Postoje različite definicije nasilja nad starijim osobama, ali se danas najčešće koristi definicija Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima.

“Zlostavljanje starijih osoba je pojedinačno ili ponovljeno ponašanje, ili uzdržavanje od delovanja, koje se događa u međuljudskom odnosu zasnovanom na poverenju, a koji izaziva bol ili uznemirenje starije osobe”

U literature se najčešće govori o sledećim tipovima nasilja nad starijim osobama:

 

  • „Fizičko nasilje obuhvata akcije kojima se nanosi fizički bol ili ozleda (povreda) starijoj osobi.“Primeri fizičkog zlostavljanja su: guranje, šamaranje, udaranje, gađanje predmetima, napadi oružjem ili davanje prevelikih doza sredstava za umirenje ili antipsihotika.
  • Psihološko nasilje je forma nasilja koja obuhvata verbalno i neverbalno emocionalno zlostavljanja a koje dalje može biti aktivno i pasivno. Ovim se opisuju akcije kojima je namera da izazovu mentalni bol, teskobu ili stres kod starije osobe.“Primeri psihičkog nasilja su: upotreba agresivnog nasilničkog govora, ugnjetavanje, manipulacija, nasilnički odnos, ucena, vikanje, pretnje, nazivanje starijih pogrdnim imenima, ponižavanje, izolacija starije osobe i infantilizacija osobe odnosno obraćanje starijoj starijoj ženi kao detetu.
  • Finansijsko/materijalno nasilje ili eksploatacija jeste forma nasilja koja obuhvata sve akcije nezakonitog ili neadekvatnog korišćenja novca, pokretne i nepokretne imovine starije osobe.“ Primeri finansijskog nasilja obuhvataju: oduzimanje poslovne sposobnosti, zloupotrebe punomoćja, prevare, nestanak novca ili dobara, vrednih stvari, barijere u upravljanju sopstvenim sredstvima, nepoštovanje prava na nasleđe, zloupotreba i krađa čekova, kreditnih kartica, novca, penzije, iznuda, situacija kada se starija osoba laže koliko nešto košta.
  • Seksualno nasilje može obuhvatiti uvredljivo seksualno ponašanje kao i fizički kontakt seksualne prirode.“Ova forma nasilja obuhvata seksualni kontakt bilo koje vrste učinjen bez pristanka
  • „Zanemarivanje se definiše kao odbijanje ili propuštanje onih koji su odgovorni da starijoj osobi u potrebi za negom pruže pomoć u dnevnim poslovima, ili esencijalnu podršku uključujući hranu, odeću, utočište, zdravstvenu zaštitu i medicinsku negu.“ To takođe obuhvata napuštanje starije osobe koja ima potrebu za negom.
  • Samozanemarivanje je forma zlostavljanja koja ne obuhvata počinioca i umesto toga odnosi se na samu stariju osobu koja – namerno ili nenamerno, zbog umanjenih kapaciteta ili mentalnih ograničenja – ne vodi brigu o sopstvenim osnovnim potrebama i često odbija tuđu pomoć.
  • Napuštanje je zapravo najekstremnija forma zanemarivanja ranjive starije osobe od strane osobe za koju se može pretpostaviti da ima odgovornost da se brine i
  • stara o starijoj osobi. Iako se u literaturi ova vrsta nasilja opisuje kao ekstremna verzija zanemarivanja, često se prepoznaje i kao potpuno odvojena vrsta u kojoj pružalac nege koji nosi odgovornost za negovanje starije osobe napusti stariju osobu

Nasilnici mogu biti iz različitih dobnih, rodnih I društvenih kategorija. Najčešće se kao nasilnici izdvajaju supružnik/partner, odraslo dete, drugi članovi porodice/srodnici, negovatelji, pravni staratelji, prijatelji/komšije/poznanici, ali I nepoznate osobe.

Besplatni brojevi telefona za prijavu nasilja u porodici su:

  • 0800 100 600
  • 192

Jačanjem međugeneracijske soliarnosti, kroz ukazivanje na važnost odnosa mladih prema starijima, kao i značaj starijih volontera koji svakodnevno promovišu pozitivnu sliku starenja zajedno možemo da smanjimo rizike od nasilja nad starijima.

Pozivamo vas da popunite upitnik na temu međugeneracijske solidarnosti koji se nalazi u nastavku teksta: https://forms.office.com/r/Tm3qFVHgyw  i