Foto: Cerveni krst Beograd

Izvršena prezentacija rada Crvenog krsta Beograd organima upravljanja


 27. jun 2023.


Predsednik Crvenog krsta Beograd dr Milan Mirković i sekretar Crvenog krsta Beograd Nikola Prica, izvršili su prezentaciju rada naše organizacije organima upravljanja. 

Ovaj skup i analiza rada u proteklih osam meseci bili su povod da se na istom mestu sastanu predsednici i sekretari iz lokalnih organizacija Crvenog krsta Beograd. Ovakav sastanak poslužio je kao idealno mesto kako bi se analizirali izazovi naših organizacija na terenu, a isto tako i kako bi se ispratila i realizacija poslovanja novog menadžmenta Crvenog krsta Beograd.

Od bitnih aktivnosti beležimo analizu adaptacije objekta u Bogovađi koji je nakon velikog broja godina stavljen u upotrebu za oporavak dece, kao i za humanitarno edukativne aktivnosti pa je ovo jedan od velikih razloga zbog kojih je sastanak realizovan u Odmaralištu Crvenog krsta Beograd u Bogovađi.

Prezentovane su pojedinačno velike donacije kompanija Bekament, Maxmedica, Coca Cola, Forma ideale kao i plan za prikupljanje pojedinačnih donacija od strane građana za oporavak dece iz socijalno ugroženih porodica. 

Nakon prezentacije rada Crvenog krsta Beograd, prisutni  članovi upravnog odbora su konstatovali apsolutnu saglasnost i podršku u načinu vođenja Crvenog krsta Beograd. Ovaj stav naročito se mogao videti tokom idiskusije, a nakon prezentacije rada kroz izjave prisutnih govornikakoje su imale identičan tok i pravac u analizi dosadašnjeg rada, pa na osnovu toga možemo konstatovati apsolutni sklad u realizaciji i planiranju aktivnosti Crvenog krsta Beograd.