Generacija 2020 menja transfuziološku statistiku

Foto: Crveni krst Beograd

Generacija 2020 menja transfuziološku statistiku


 26. oktobar 2020.


Svesni okolnosti želimo da doprinesemo da se desi promena na bolje. Želimo da generacija mladih ljudi koja je ove godine stasala i zbog nastalih okolnosti propustila priliku da dobrovoljno da krv u školi ili na fakultetu , to učini i samim tim postane generator promene i snaga svih onih kojima je krv jedini izvor života.

Zbog svega gore navedenog pokrenuli smo kampanju „Generacija 2020“ jer smo shvatili da su mladi ljudi koji su ove godine napunili 18 godina u prilici da prvu odluku u svetu odraslih oboje činom darivanja pružajući ruku za nečiji novi život i nečiju novu šansu.

Crveni krst Beograd u narednim mesecima aktivira mladost i to sa jakom verom da će istrajnost ove „Generacije 2020“ dati model koji će menjati transfuziološku statistiku jer danas samo 3% ljudi dobrovoljno daje krv za potrebe svih nas.

Ova posebna kampanja je prilika u vreme izazova glasno uputimo poziv ovim mladim ljudima da u svet odraslih uđu odgovorno pokazujući svest da godine koje su napunili sa sobom nose zrelost, a i priliku za to prvo veliko delo koje za sobom ostavlja život.