Foto: Crveni krst Beograd

Volonteri su oličenje nade i otpornosti!


 05. decembar 2023.


Ove godine, Međunarodni dan volontera obeležavamo zajedno sa našim kolegama i 17 miliona volontera širom sveta pod sloganom „Nada“.

Međunarodni dan volontera ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 17. decembra 1985. godine. Od tada, Vlade, agencije Ujedinjenih nacija, organizacije Civilnog društva obeležavaju ovaj dan kako bi ukazale na značaj volonterskog doprinosa za društvo i kako bi se zahvalile volonterima za njihov rad i angažovanje.
Volonteri omogućavaju da oni koji imaju otežane životne okolnosti postanu ravnopravni članovi društva, a kroz svoje angažovanje štite ranjive, ugrožene grupe od ekonomske, društvene i političke marginalizacije. Volontiranje, osim što rešava probleme ugroženih kategorija stanovništva, ono obogaćuje i ličnost onih koji volontiraju i pomažu društvu da bude humanije, tolerantnije i naprednije u svakom pogledu.

Dok slavimo ovaj dan, hajde da razmislimo o dubokom uticaju koji su volonteri napravili u našoj zajednici.
Preko 860 volontera bilo je angažovano na različitim aktivnostima Crvenog krsta na 17 opština u Beogradu samo tokom prvih 6 meseci.
Njihovi neumorni napori dotakli su život bezbroj ljudi, pružajući utehu i podršku u trenucima potrebe, pružanjem tople reči, psihološke podrške, tople garderobe, paketa hrane i neumornog motivisanja sugrađana da postanu donatori znajući da nečije malo, znači mnogo.. i motivišući sve oko sebe da postanu dobrovoljni davaoci krvi.
Njihova otpornost i odlučnost nas inspirišu da težimo ka saosećajnom i povezanom društvu.
Volonteri Crvenog krsta Beograd ne samo da donose pomoć već i ulivaju nadu u srca onih koji se suočavaju sa nevoljama. Edukuju se svakog dana i unapređuju kako bi mogli bolje da odgovore na svaku potrebu sa kojom se susretnu u sprovođenju misije Crvenog krsta.
Dragi volonteri, Vaši postupci nas podsećaju da je nada moćna sila za pozitivne promene, a svaki volonter je svetionik u vremenima tame.

Svojom posvećenošću zajednici, vi ste oličenje nade i otpornosti koja definiše misiju Crvenog krsta.
Koristimo ovu priliku da izrazimo najdublju zahvalnost upravo vama, volonterima, na vašoj nesebičnosti i posvećenosti u negovanju osećaja nade.