Crveni krst Lazarevac je danas centar humanosti u Srbiji!

Foto: Crveni krst Lazarevac je danas centar humanosti u Srbiji!

Crveni krst Lazarevac je danas centar humanosti u Srbiji!


 11. januar 2023.


Velika humanitarna misija i uloga Crvenog krsta Lazarevac na teritoriji Beograda, postala je razlog za današnje uručenje donacije u vidu specijalizovanog vozila koje je namenjeno za transport hrane. Ovo vozilo je donacija humanitarne organizacije Help Srbija koja je sredstvima ambasade SR Nemačke sa 95% novca finansirala nabavku jednog ovakvog vozila, dok su GO Lazarevac i Crveni krst Beograd preuzeli na sebe finansiranje preostalog iznosa od 5%. Kako Crveni krst Lazarevac kontinuirano vrši prevoz i distribuciju obroka na dvanaest punktova svoje opštine. 

Nabavka jednog ovakvog vozila, prezentovana je u pešačkoj zoni GO Lazarevc, gde se pred okupljenim volonterima i građanima na uručenju ključeva obratila NJ.E. Anke Konrad, Ambasador SR Nemačke u Srbiji, koja je u društvu direktorke humanitarne organizacije Help u Srbiji kao i predstavnika Crvenog krsta i GO Lazarevac uručila ključeve ovog transportnog vozila.  

Crveni krst Lazarevac je jedina organizacija Crvenog krsta na teritoriji Grada Beograda koja vrši prevoz i distribuciju obroka NK do krajnjih korisnika. Ideja o prevozu i distribuciji obroka NK nastala je zbog veoma razuđene teritorije naše opštine, a u cilju da u što kraćem periodu kuvani obroci stignu do svakog korisnika.

Obroci se distribuiraju 5 dana u nedelji sa kuvanim obrokom, a četvrtkom i petkom lanč paketima koji sleduju za dane vikenda. Distribuirajući obroke, dnevno usrećimo preko 600 korisnika. Moram naglasiti da je jednom procentu korisnika ovo i jedini obrok u toku dana.

GO Lazarevac je ovu oblast oduvek podržavala i pružala značajnu podršku za realizaciju distribucije i prevoza obroka Narodne kuhinje. Crveni krst Lazarevac ovim programom godinama u nazad prepoznat je i u budžetu GO Lazarevac i bez te značajne podrške finansiranja troškova prevoza obroka, jednog dela zarade zaposlenih, održavanja i registracije vozila ovaj program ne bi mogao da se realizuje.

Moram napomenuti da za preko 20 godina funkcionisanja programa Narodnih kuhinja, Crvenom krstu Lazarevac je ovo četvrto kombi vozilo, a prvo novo vozilo za ove namene.

Koliko je značajan, ali i zahtevan program, govori činjenica da je od 2000. godine distribuirano preko 3.000.000 obroka narodne kuhinje korisnicima sa teritorije GO Lazarevac i da su tom prilikom naša vozila prešla nešto manje od 1.000.000 km.