Crveni krst Beograd danas bira najbolje u prvoj pomoći!


 04. jun 2022.


Proverite zašto je Kalemegdan danas najbezbednije mesto u Beogradu!

 

Crveni krst Beograd je danas na Kalemegdanu kod spomenika Pobednik, svečanom ceremonijom otvorio takmičenje ekipa prve pomoći sa teritorije Beograda.

Događaj koji je okupio više od 400 takmičara-volontera Crvenog krsta Beograd otvorio je predsednik Crvenog krsta Srbije prof. dr. Dragan Radovanović, a skupu se ispred Beogradske Tvrđave  obratila i Simona Simeunović. 

Širenje znanja i veština iz oblasti prve pomoći predstavlja zapravo širenje kolektivne bezbednosti. Razvijanje veština, ali i osećaja odgovornosti, kada je u pitanju pružanje prve pomoći, je ključno uključiti već u ranom detinjstvu! Zbog svega navedenog zahvalni smo na podršci koju nam je pružila Gradska uprava grada Beograda Sekretarijata za zdravstvo kao i Beogradska Tvrđava – Kalemegdan, koja je za ovako važan događaj dozvolila da celokupan prostor Kalemegdana postane mesto na kome se građani mogu informisati o tehnikama prve pomoći, a onda nakon toga i bodriti naše takmičare.

 

Zbog svega gore navedebog dolazimo do tvrdnje da je Kalemegdan  danas najbezbednije mesto u Beogradu!

 

Današnja manifestacija otvaranja i sam tok takmičenja, sjajna su prilika za komunikaciju sa građanima koji imaju mogućnost da na takmičarskim poligonima prepoznaju i shvate ulogu Crvenog krsta koji vrši obuku građana i volontera Crvenog krsta u pružanju prve pomoći, a isto tako zauzima i bitnu ulogu u angažovanju ekipa prve pomoći u obezbeđenju javnih skupova, sportskih manifestacija i drugih okupljanja.

 

Prva pomoć je aktivnost koja direktno proizilazi iz osnovnih principa i misije pokreta Crvenog krsta, te je jedna od onih koje se izrazito neguju u organizacijama Crvenog krsta i grade prepoznatljivost organizacije, a koja je uređena Zakonom o Crvenom krstu Srbije (SL.Glasnik RS br. 107/2005), kao povereno javno ovlašćenje ali i kao usluga koju pružamo pravnim i fizičkim licima. Pitanje prve pomoći tretira i Zakon o zdravstvenoj zaštiti (član 14.), kao i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.

 

Crveni krst Beograd poziva građane da je takmičenje otvoreno za posetioce i da do 17:00 časova mogu posetiti poligone i prisustvovati svečanom proglašenju pobednika koje se očekuje u 17:00 časova.