Crveni krst Beograd

Svetski dan civilne zaštite


 20. mart 2024.


Pored obeležavanja Svetskog dana civilne zaštite podsetili smo se važnosti timskog rada i koordinacije u hitnim situacijama. Bili smo deo zajedničkog napora u osnaživanju otpornosti na rizike i brzoj reakciji u slučaju potrebe. Hvala na pozivu Sekretarijatu za poslove odbrane vanrednih situacija i koordinaciju, jer smo naše volontere na zajedničkoj vežbi povezali sa sjajnim profesionalcima koji su takođe bili deo ove pokazne vežbe.