Crveni krst

Osnovni principi Crvenog krsta


 23. decembar 2020.


Osnovni principi Crvenog krsta stvoreni su, odnosno službeno proglašeni na 20. Međunarodnoj konferenciji, 1965. u Beču. Obavezujući su za sve sastavne delove Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, ali i za sve države članice, potpisnice Ženevskih konvencija.

Sedam osnovnih principa: humanost, nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost, pružaju etički, operativni i institucionalni okvir za rad Pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.

Oni su srž njegovog pristupa pomaganju ljudima u nevolji tokom oružanog sukoba, prirodnih katastrofa i drugih vanrednih stanja.

Osnovni principu objedinjuju komponente pokreta - Međunarodni komitet Crvenog krsta (MKCK), Nacionalna društva(ND) i Međunarodnu federaciju društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (MF). Pridržavanje ovih principa osigurava humanitarnu prirodu rada Pokreta i donosi doslednost širokom spektru aktivnosti koje preduzima širom sveta.

Osnovni principi znače da ljudi kojima pomažemo, mogu verovati da smo neutralni, nezavisni i nepristrasni. Naši korisnici znaju  da pomažemo onima kojima je pomoć najpotrebnija, bez obzira na versku, nacionalnu ili rasnu pripadnost, bez obzira na društveno poreklo, političko ili drugo uverenje, imovno stanje, kulturu, jezik, starost, psihički ili fizički invaliditet..a naši zaposleni i volonteri mogu da vide da su deo nečega jedinstvenog.

 

 

humanost grafika

humanost grafika

HUMANOST

Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca rođen je u želji da ranjenicima na bojnom polju pruži pomoć bez diskriminacije. Pokret nastoji, u svom međunarodnom i nacionalnom svojstvu, da spreči i ublaži ljudsku patnju ma gde ona bila.

Promoviše međusobno razumevanje, prijateljstvo, saradnju i trajni mir među svim narodima.

 

 

humanost graficki prikaz

humanost graficki prikaz

 

 

nepristrasnost

nepristrasnost

NEPRISTRASNOST

Pokret ne vrši diskriminaciju prema nacionalnosti, rasi, verskim uverenjima, klasnim ili političkim mišljenjima. Nastoji da ublaži patnju pojedinaca, vodeći se isključivo njihovim potrebama i daje prioritet najhitnijim slučajevima nesreće.

nepristrasnost, grafika

nepristrasnost, grafika

neutralnost grafka

neutralnost grafka

NEUTRALNOST

Da bi uživao poverenje svih, Pokret ne sme ni u jednom trenutku da stane na stranu u neprijateljstvima ili da se upušta u rasprave političke, rasne, verske ili ideološke prirode.

Neutralnost, grafika

Neutralnost, grafika

 

 

nezavisnost

nezavisnost

NEZAVISNOST

Pokret je nezavisan. Nacionalna društva, koja imaju pomoćnu ulogu u humanitarnim aktivnostima svojih vlada i podvrgnuta su zakonima u njijhovim zemljama, moraju uvek da sačuvaju svoju autonomiju, koja će im omogućiti da u svako doba deluju u skladu sa principima Pokreta.

nezavisnost grafika

nezavisnost grafika

dobrovoljnost grafika

dobrovoljnost grafika

DOBROVOLJNOST

To je dobrovoljni pokret za pomoć, koji ni na koji način nije podstaknut željom za dobitkom.

dobrovoljnost, grafika

dobrovoljnost, grafika

jedinstavo grafika

jedinstavo grafika

JEDINSTVO

U bilo kojoj zemlji može postojati samo jedno društvo Crvenog krsta ili Crvenog polumeseca. Mora biti otvoreno za sve. Ono mora da obavlja svoj humanitarni rad na celoj teritoriji.

Jedinstvo, grafika

Jedinstvo, grafika

univerzalnost grafika

univerzalnost grafika

UNIVERZALNOST

Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog Polumeseca, u kom sva društva imaju jednak status i dele sva prava, odgovornosti i dužnosti, da se međusobno pomažu, je univerzalan.

Univerzalnost

Univerzalnost