Prva pomoć prikaz previjanja ruke

Osnovne informacije programu prve pomoći


 25. februar 2021.


Prva pomoć je aktivnost koja direktno proizilazi iz osnovnih principa i misije pokreta Crvenog krsta, te je jedna od onih koje se izrazito neguju u organizacijama Crvenog krsta i grade prepoznatljivost organizacije.
Prva pomoć je delatnost Crvenog krsta koja je uređena Zakonom o Crvenom krstu Srbije (SL.Glasnik RS br. 107/2005), kao povereno javno ovlašćenje ali i kao usluga koju pružamo pravnim i fizičkim licima. Pitanje prve pomoći tretira i Zakon o zdravstvenoj zaštiti (član 14.), kao i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.

Program prve pomoći obuhvata:
Obuku građana i volontera Crvenog krsta u pružanju prve pomoći;
Angažovanje ekipa prve pomoći u obezbeđenju javnih skupova, sportskih manifestacija i drugih okupljanja;
Promociju prve pomoći i preventivnih mera za sprečavanje nesreće i povređivanja ;
Obuku predavača i instruktora Crvenog krsta u prvoj pomoći;
Izradu literature iz prve pomoći: priručnika, uputstva i vodiča za pružanje prve pomoći za različičite ciljne grupe i namene;

Širenje znanja i veština iz oblasti prve pomoći predstavlja zapravo širenje kolektivne bezbednosti. Razvijanje veština, ali i osećaja odgovornosti, kada je u pitanju pružanje prve pomoći, je ključno uključiti već u ranom detinjstvu.

Volonteri Crvenog krsta iz Beograda su višegodišnjim usavršavanjem u okviru organizacije, čak šest puta u bliskoj prošlosti postali evropski šampioni znanja u oblasti pružanja laičke prve pomoći.