Podrška pomagačima

Pixabay

Podrška pomagačima


 30. oktobar 2020.


Podrška pomagačima je program  Crvenog krsta Beograd koji ima za cilj da obuči ljude koji brinu o starijim članovima porodice, prijateljima i komšijama u kući. Za potrebe ovog programa snimljen je edukativni video materijal kao podrška svim licima koja brinu o našim starijim sugrađanima.