Vežba zaštite i spasavanja Crvenog krsta

Vežba zaštite i spasavanja Crvenog krsta

Crveni krst Beograd vežba zaštite i spasavanja "Lazarevac 2021"


 08. maj 2021.


Crveni krst Lazarevac je 8. i 9. maja organizovao u saradnji sa Crvenim krstom Beograd, a uz podršku Crvenog krsta Srbije praktičnu vežbu zaštite i spasavanja "Lazarevac 2021".

Tom prilikom je i obeležen 8. maj - Svetski dan Crvenog krsta uz temu koju je opredelila Međunarodna federacija Crvenog krsta i Crvenog polumeseca - Nezaustavljaivi. Računajte na nas zato šti i kada je najteže i dalje smo zajedno.

Ovaj klip predstavlja ekranizaciju vežbe koja je sadržala aktivnosti na izvršavanju zadataka zaštite i spasavanja u skladu sa mandatom, ulogom i zadacima Crvenog krsta. Učesnici su članovi jedinice za odgovor na nesreće Crvenog krsta Lazarevac i članovi Nacionalnog mobilno tehničkog tima Crvenog krsta Srbije sa teritorije Lazarevaca i sa teritorije grada Beograda.