Šta donosi povećanje dostupnosti usluga licima bez krova nad glavom


 30. jul 2021.


Projekat „Povećanje dostupnosti usluga licima bez krova nad glavom na teritoriji grada Beograda“

Crveni krst Beograd učestvovao je na Javnom konkursu za finansiranje projekata koje realizuju udruženja iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Beograda u 2021.godini, raspisanog od strane Sekretarijata za socijalnu zaštitu. Predlog projekta pod nazivom “Povećanje dostupnosti usluga licima bez krova nad glavom na teritoriji grada Beograda“ Crvenog krsta Beograd izabran je među mnogobrojnim pristiglim projektima.

Projekat „Povećanje dostupnosti usluga licima bez krova nad glavom na teritoriji grada Beograda“ ima za cilj jačanje kapaciteta profesionalaca i volontera u radu sa osetljivim grupama građana i unapređenje položaja osetljivih grupa građana kroz implementaciju aktivnosti koje doprinose poboljšanju kvaliteta njihovog života.

Projekat će se realizovati u periodu od 1. jula 2021. godine do 31. decembra 2021. godine u saradnji sa Crvenim krstom Vračar, Crvenim krstom Palilula i Crvenim krstom Stari grad. 

U periodu od šest meseci organizovaće se dva seminara za profesionalce i volontere koji će pomagati u realizaciji projektinih aktivnosti koje za cilj imaju bolju informisanost neposrednih realizatora aktivnosti u cilju bolje informisanosti svih učesnika u procesu pružanja podrške licima bez krova nad glavom.

Otvaranjem Dnevnih prihvatnih centara krajem 2020.godine u saradnji sa Sekretarijatom za socijalnu zaštitu i gradskim opštinama, u zimskim mesecima na tri lokacije u Beogradu pružena je značajna interventna pomoć za lica bez krova nad glavom. Od decembra 2020.godine do 28.jula 2021.godine u Dnevnim prihvatnim centrima pruženo je 6.661 različitih usluga licima bez krova nad glavom.

Od tog broja u Dnevnom prihvatnom centru za lica bez krova nad glavom u Solunskoj ulici, na Starom gradu, do 28.07.2021.godine zabeleženo je ukupno 3.476 poseta. Ovaj centar je otvoren svakog radnog dana u periodu od 12,00 do 14,00 časova.