Realizovana obuka prve pomoći za studente Medicinskog fakulteta


 27. mart 2021.


Crveni krst Beograd je u toku vikenda obavio još jednu osnovnu obuku prve pomoći, ali ovog puta sa mladim studentima Medicinskog fakulteta. 

Ova obuka postala je jasan pokazatelj tvrdnje koju svi mi ponavljamo na svakoj obuci, a odnosi se na to da je kvalitetan trening koji pruža Crveni krst najveća podrška društvu u celosti, jer svaki obučeni građanin postaje čuvar nečijeg života u prilikama kada se čeka na dolazak ekipe hitne medicinske pomoći. 

Koncept obuke laičke prve pomoći, dao je jasnu sliku mladim studentima, da bez obzora na njihovo profesionalno usmeravanje i razvitak znanja iz oblasti medicine, princip pružanja prve pomoći je isti i za medicinsko osoblje, kao i za građane koji nisu medicinske struke. Još jednom je princip ukazivanja laičke prve pomoći vezan za saniranje povreda i stanja, a sve sa jasnim ciljem kako bi se izvršilo uspostavljanje osnovnih životnih parametara.

Snaga je u spremnosti, a ono što je najvrednije čuvamo znanjem i to uz adekvatan trening i pristup materijalu i opremi koji je dostupna svima nama kroz komplete prve pomoći. Pored treninga posebnu važnost stavljamo na bezbednost onih koji učestvuju u pružanju prve pomoći, pa je razvijanje svesti o aspektima samozaštite, a isto tako i formiranju stava o psihosocijalnoj podršci koju moramo razviti prema povređenom licu još jedan od stubova jačanja samopouzdanja svakog polaznika obuke. 

 

Za veći broj slika sa ove manifestacije posetite našu foto galeriju ili kliknite na foto link i pristupite fotografijama sa ove aktivnosti.

 

Foto link