Organizovana  napredna obuka mladim predavačima prve pomoći

Foto: Crveni krst Beograd

Organizovana napredna obuka mladim predavačima prve pomoći


 14. oktobar 2021.


U četvrtak i petak, 14. i 15. oktobra, Crveni krst Beograd organizovao je naprednu obuku za volontere koji realizuju obuke prve pomoći u školama. Na ovim naprednim obukama obrađivale su se dodatne tematske jedinice iz oblasti prve pomoći, kao i predavanja na temu veština prezentovanja, fasilitacije, metoda i stilova učenja.

Crveni krst Beograd vodeći se stavom da je za promociju prve pomoći potrebno obezbediti kvalitetan edukatorski kadar u toku realizacije obuke za predavače posebnu pažnju posvećuje individualnim stilovima učenja kao i principima učenja kod odraslih. 

Posebni aspekti predavanja odnosili su se na pamćenje u smislu trajnost naučenog, pa je u skladu sa tim u formi učenja stilova učenja izdvojeno učenje putem pokušaja i pogrešaka, učenje na osnovu promišljanja, učenje na osnovu činjenica i detalja kao i relacija i sklopova. 

Na osnovu ovih bitnih segmenata edukacije naši instruktori i predavači postaju vešti komunikatori Crvenog krsta, a samim tim ojačavaju svoje predavačke kapacitete uz čiju pomoć mi širimo  mrežu dostupnih i obučenih mladih ljudi, koji su spremni na generacijskoj osnovi da približe, a samim tim i motivišu članove zajednice da se upoznaju sa veštinama prve pomoći.