Obeležen Svetski dan prve pomoći

Foto: Crveni krst Srbije

Obeležen Svetski dan prve pomoći


 13. septembar 2021.


U subotu, 11. septembra 2021.  na Savskom šetalištu brojni prolaznici imali su priliku da prisustvuju smotri mladih volontera Crvenog krsta Srbije. Revijalni karakter manifestacije kojom smo obeležili Svetski dan Prve pomoći pružio nam je priliku da ove godine pred naše sugrađane izađemo sa porukom  „Prva pomoć deci – prva pomoć za decu“.

Na ovaj dan, organizacije Crvenog krsta širom sveta nastoje da usmere pažnju na značaj poznavanja prve pomoći  za pojedinca i za društvenu zajednicu. Godišnje više od 14 milona ljudi širom sveta nauči kako da pruži prvu pomoć u okviru organizacije Crvenog krsta.             

Crveni krst Srbije će povodom Svetkog dana prve pomoći  promovisati početak kampanje za edukaciju građana o pružanju pomoći kod naglog srčanog zastoja. Naziv kampanje „Kada je život u tvojim rukama“ ukazuje na važnost poznavanja mera oživljavanja i primene aparata za automatsku spoljašnju defibrilaciju.

 Bitno je istaći da u Srbiji postoje pozitivna zakonska rešenja koja regulišu pravo i obavezu građana, organizacija i šire društvene zajednice kada je u pitanju prva pomoć.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije nalaže da je svaki građanin dužan da  pruži prvu pomoć povređenom ili bolesnom u hitnom slučaju u granicama svojih znanja i mogućnosti.

Zbog psihofizičkih karakteristika deca u mlađem uzrastu se tokom igre i svakodnevnih aktivnosti mogu naći u situaciji koja ugrožava njihovo zdravlje i predstavnja rizik za povredu. U starijem školskom uzrastu rizici povreda su vezani za intenzivne sportske aktivnosti, izlaganje rizičnim situacijma, učešće u saobraćaju i drugo.

Poruka koju smo svim kapacitetima uputili našim građanima putem medija je bila jasna i bila je jasno orjentisana na naše najmlađe sugrađane. Svako dete može biti u prilici da mu je potrebna prva pomoć. U isto vreme svako od nas može da nauči da pruži prvu pomoć. Nisu  potrebni ni čarobni štapić, ni supermoći da biste postali dečiji heroj. Potrebni su samo znanje i odvažnost da ga primenite u trenutku kada je potrebno pa je baš zato važno učiti decu od najranijeg uzrasta da pravilno reaguju u slučju nezgode i kako da pruže prvu pomoć. Jednako je bitno da svi koji rade sa decom i borave sa njima (vaspitačni, nastavnici, sportski treneri) znaju koje su najčešće povrede kod dece i kako da pruže prvu pomoć.

Zbog psihofizičkih karakteristika deca u mlađem uzrastu se tokom igre i svakodnevnih aktivnosti mogu naći u situaciji koja ugrožava njihovo zdravlje i predstavnja rizik za povredu. U starijem školskom uzrastu rizici povreda su vezani za intenzivne sportske aktivnosti, izlaganje rizičnim situacijma, učešće u saobraćaju i drugo.

Ove godine na Svetski dan prve pomoći započeli smo jednu nama važnu stratešku kampanju za edukaciju građana kako da reaguju u slučaju naglog srčanog zastoja, to jest kako da primene mere oživljavanja i upotrebe automatski defibrilator. U Srbiji se nedovoljno govori o tome, a ovaj pametni aparat doslovno spasava život u kritičnim trenucima, a  mogu ga primeniti medicinski laici bez ikakvog rizika i sa veoma svedenom obukom.

Izrazito smo ponosni što kampanju pod nazivom "Kada je život u tvojim rukama" Crveni krst počinjemo sa našim poznatim sportistima i našim mladim olipijcima. U tom imamo dragocenu podršku Olimpijskog komiteta Srbije, a na revijalnoj smotri u subotu na Savskom šetalištu sa nama je bio i proslavljeni košarkaš Bobi Marjanović koji je prolaznicima demonstritrao tehnike prve pomoći.

"Volonteri Crvenog krsta su ponos Beograda", istakao je pomoćnik gradonačelnika Beograda, gospodin Andreja Mladenović koji nas je posetio prilikom obeležavanja Svetskog dana prve pomoći.
Na dan kada smo obeležili Svetski dan Prve pomoći, Gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić poručio je volonterima i građanima:
“Izuzetno mi je važno, kao dečjem hirurgu i gradonačelniku, što imamo priliku da u Beogradu građanima demonstriramo veštine pružanje prve pomoći, jer svakome može da se dogodi da se nađe u situaciji u kojoj nekome može spasiti život. Deca su posebno osetljiva kategorija stanovništva. Posebno je značajno učiti decu od najranijih uzrasta da smireno i pravilno reaguju u nepredviđenim situacijama, ali i da oni koji su u stalnom kontaktu sa decom znaju kako da im pomognu i koje su njihove najčešće povrede – zaključio je gradonačelnik Radojičić”.