Demonstracija reanimacije AED aparatom

Foto: Crveni krst Srbije

Na svetski dan reanimacije šaljemo poruku: Život je u tvojim rukama!


 16. oktobar 2021.


Danas na Svetski dan reanimacije želimo da širimo svest o tome da možete spasiti ljudski život pravovremenim reagovanjem stečenim na obukama koje organizuje Crveni krst Srbije.

Obuka podrazumeva savladavanje osnovnih mera oživljavanja i načina korišćenja automatskog spoljašnjeg defibrilatora, aparata namenjenog nemedicinskom kadru, običnim građanima, kada se nađu u prilici da pomognu osobi sa srčanim zastojem i vrate je u život.

Kako je nagli srčani zastoj sve češći kod vrhunskih sportista, naša organizacija započinje kampanju će u saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije, a sami promoteri su naši najpoznatiji sportisti i javne ličnosti koji će pozvati ljude da se uključe učeći mere oživljavanja jer “Život je u tvojim rukama”

Ove godine u komunikaciji sa građanima razmenjujemo važne poruke kojima obeležavamo Svetski dan reanimacije. Jedna od najbitnijih poruka je da je svaki minut koji prođe bez započetih mera oživljavanja pre dolaska hitnih službi znači 10% manje šanse za preživljavanje.

Sedam od deset srčanih zastoja dešava se u vanbolničkim uslovima, kod kuće, na poslu, na javanim mestima, pred prolaznicima, očevicima. Međutim, manje od 20 procenata ljudi koji se zateknu na licu mesta na kraju pruži prvu pomoć.

Stotine hiljada života bi se moglo spasiti svake godine nakon iznenadnih vanbolničkih srčanih zastoja, kada bi se povećale stope reanimacije započete od strane očevidaca.

Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca lider je u edukaciji građana kako da postupe u slučaju životne ugroženosti i pruže prvu pomoć.

Putem svog Globalnog referentnog centra za prvu pomoć  želi da promoviše kvalitativno obrazovanje u  prvoj pomoći zasnovano na naučnim dokazima i praksi.

Ako pričamo već o obukama bitno je istaći da je najefikasnija praktična obuka koja se realizuje na lutkama - trenažerima kako bi se shvatila i savladala tehnika kojom se započinju mere oživljavanja i primena automatskog spoljašnjeg defibrilatora koji je namenjen za upotrebu upravo od strane običnih građana (medicinskih laika).

Dobro koncipiran sistem obuke daje veću sigurnost i samopouzdanje ljudima kako bi reagovali u okolnostima kada dođe do srčanog zastoja, bez straha da će učiniti nešto pogrešno.

Nacionalna društva Crvenog krsta širom sveta svake godine obuče preko 20 miliona ljudi u pružanju prve pomoći. Mere oživljavanja obavezan su deo su svake obuke u prvoj pomoći.

Obuka iz prve pomoći je Zakonom o Crvenom krstu Srbije definisana kao javno ovlašćenje Crvenog krsta Srbije pa je bitno skrenuti pažnju na to da se svake godine u mreži organizacija Crvenog krsta Srbije obuči u veštinama laičke prve pomoći više od 10,000 školske dece i mladih i 16,000 odraslih građana izloženih riziku zbog vrste posla, kao učesnici u saobraćaju ili zbog drugih okolnosti.

Na današnji dan još jednom šaljemo poruku koja jasno govori da je čoveku u nevolji potreban čovek jer nečiji život može biti baš u vašim rukama!