Volonteri Crvenog krsta Beograd

Crveni krst Beograd

Uz podršku grada Beograda realizovana obuka Crvenog krsta Beograd


 25. oktobar 2021.


Uz podršku grada Beograda – sekretarijata za zdravstvo, u periodu od 21. do 24. oktobra, u odmaralištu Crvenog krsta Aleksandrovac u Mitrovom Polju realizovan je kamp/obuka iz pružanja prve pomoći. Tema kampa bila je prva pomoć na javnim manifestacijama. Ukupno 27 volontera iz 12 imalo je priliku da se podseti tehnika pružanja prve pomoći, ali i da detaljnije nauče kako da izvrše procenu stanja povređenog kako bi adekvatno ukazali mere prve pomoći.