Grafičko rešenje pružanje kpr


 25. februar 2021.


Prva pomoć za zaposlene

Crveni krst je jedina organizacija u Srbiji sa javnim ovlašćenjem za osposobljavanje građana za pružanje prve pomoći.
Crveni krst Srbije je deo Evropske mreže organizacija koje se bave edukacijom u oblasti prve pomoći.
Posedujemo Evropski sertifikat prve pomoći izdat od strane Globalnog referentnog centra za edukaciju u prvoj pomoći Međunarodne Federacije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.

Crveni krst u Srbiji realizuje obuku u prvoj pomoći za zaposlene, prema članu 10. Zakona o Crvenom krstu Srbije i u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.
Realizujemo oba programa osposobljavanja zaposlenih, u skladu sa važećim pravilnikom Ministarstva rada o načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih u prvoj pomoći.

OSNOVNA OBUKA ZA ZAPOSLENE
Namenjena je za sve zaposlene, bez obzira na izloženost riziku;
Traje 6 školskih časova;
Pruža osnovna znanja i veštine prve pomoći

NAPREDNA OBUKA ZA ZAPOSLENE
Namenjena je zaposlenima na radnim mestima sa povećanim rizikom;
Traje 12 školskih časova
Ima 4 modula, prema vrsti rizika na radnom mestu:
Mehaničke opasnosti
Hemijske štetnosti
Rad na otvorenom i izloženost štetnim klimatskim uslovima
Rad sa decom, rad u oblasti sporta i administrativni poslovi

Nakon obuke vrši se testiranje znanja. Polaznici dobijaju uverenja o završenoj obuci sa zaštitnim hologramom koje Crveni krst izdaje u skladu sa Zakonom.