Ko sve može dati krv ?

Crvein krst Beograd

Ko sve može dati krv ?


 29. oktobar 2020.


Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila. To znači da je potrebno da se zadovolje sledeći kriterijumi:

 • Da je osoba zdrava, dobrog opšteg stanja
 • Teža od 50 kg
 • Telesne temperature manje do 370C
 • Pulsa između 50 – 100/min
 • Krvnog pritiska: ne višeg od 24/14 kPai ne nižeg od 13,3/8,66 kPa
 • Nalaz nad plućima i srcem mora biti uredan
 • Ždrelo mora biti bez upale
 • Limfne žlezde vrata i pazuha, jetra i slezina ne smeju biti uvećane
 • Hemoglobin mora biti iznad 135 g/L(Hct = 0.38) za muškarce
 • Hemoglobin mora biti iznad 125 g/L(Hct = 0.4) za žene
 • Interval između davanja krvi je 3 meseca(12 nedelja) za muškarce i 4 meseca (16 nedelja) za žene

Da li je davanje krvi korisno? DA

 1. Davanje krvi je korisno sem za bolesnike, koji primaju transfuziju krvi i za davaoce krvi jer daje osećaj zadovoljstva da je spasen ili poboljšali kvalitet života najmanje jednoj osobi, a najčešće bar 3 i više, jer se iz date jedinice krvi pripreme (odvoje) i eritrociti, plazma i trombociti koji se kao takvi mogu primeniti onima kojima su potrebni.
 2. Lekarskim pregledom se proverava zdravlje kao i orijentaciona krvna slika
 3. Kostna srž se stimuliše da proizvodi nove, mlade krvne ćelije.
 4. Poboljšava se cirkulacija i smanjuje rizik od infarkta miokarda kod muškaraca koji daju krv 2-3 puta godišnje kao i kod žena u menopauzi

Da li davanje krvi stvara naviku? NE

Ne stvara se navika u smislu zavisnosti. Osećaj zadovoljstva zbog pripadnosti i korisnosti društvu, čini da se formira populacija redovnih DDK.

Da li se davanjem krvi može dobiti neka zarazna bolest? NE

Pribor za uzimanje krvi je sterilan i za jednokratnu upotrebu.

Da li je davanje krvi bolno? NE

Sam ubod igle se oseti, ali se ne može proglasiti bolom. Samo davanje krvi koje traje 5-10 minuta nije bolno.

Za koje vreme se nadoknadi darovana krv i šta se dešava u organizmu posle davanja krvi?

Organizam vrlo brzo nadoknadi izgubljenu količinu krvi. Za 48 sati se nadoknadi plazma, leukociti za par sati u toku dana, za 3-5 dana trombociti, za 4 nedelje eritrociti, a za oko 8 nedelja i sadržaj gvožđa u eritrocitima

Nivo hemoglobin se smanji za oko 10g/L. Sa adekvatnom ishranom, vrednost hemoglobina se vrati na pređašnju vrednost za oko 8 nedelja.

Uputstvo za davaoce krvi

 1. Molimo Vas da popunite upitnik
 2. Predajte potuno popunjen i potpisan upitnik službenom licu koje radi na registraciji davalaca
 3. Medicinski tehničar će iz kapi krvi uzete iz Vašeg prsta odrediti nivo hemoglobina
 4. Lekar će Vas pregledati i odlučiti da li ćete toga dana dati krv
 5. Setom za jednokratnu upotrebu će medicinski tehničar uzeti krv
 6. Nakon davanja krvi ostanite desetak minuta i poslužite se zahvalnim obrokom i popijte malo tečnosti
 7. Zavoj na pregibu lakta nemojte skidati sledeća dva sata
 8. U interesu Vašeg zdravlja je da dva sata ne zapalite cigaretu

Vaša krv će biti detaljno ispitana i na bolesti koje se mogi preneti transfuzijom: SIDA, žutica B i C i sifilis.
Vaša krv će biti upotrebljena blagovremeno!

GDE SE MOŽE DATI KRV :

U akcijama dobrovoljnog davanja krvi koje organizuje Crveni krst i u službama transfuzije krvi.

U Beogrаdu se krv može dаti u :

 • Institutu zа trаnsfuziju krvi Srbije, ul. Svetog Sаve 39, rаdnim dаnom od 7-15,00 čаsovа
 • Službi za transfuziju krvi KBC”Zemun”, ul. Vukova 9, petak-ponedeljak  od 7-17,00 časova 

Poslušajte savet o ponašanju pre dolaska na davanje krvi i dođite odmorni i lagano doručkujte

Poslušajte savet o ponašanju i nakon davanja krvi: uzmite naš obrok zahvalnosti,uzmite dovoljno tečnosti,izbegnite žurbu, pušenje, alkohol, dugotrajno stajanje, pregrejane prostorije ili naporne vežbe nekolko sati nakon davanja krvi.