Pixabay

Daj krv i učini svet zdravijim mestom


 14. jun 2020.


Daj krv i učini svet zdravijim mestom

Potreba za bezbednom krvlju je univerzalna. Bezbedna krv je ključna podjednako za lečenja i hitne intervencije. Krv može da pomogne pacijentima u životno ugroženim stanjima da žive duže i sa boljim kvalitetom života, kao i da pomogne složene medicinske i hirurške procedure. Krv je takođe važna u lečenju povređenih tokom svih hitnih situacija (prirodnih katastrofa, nesreća, oružanih sukoba) i ima esencijalnu ulogu u spasavanju života na porođajima i u neonatalnom zbrinjavanju.

Međutim, pristup bezbednoj krvi još uvek je privilegija  pojedinih zemalja. Većina zemalja niskog i srednjeg dohotka se bori  da obezbedi sigurnu krv jer je broj davalaca nizak a oprema za testiranje oskudna. U celom svetu se  42% krvi prikupi u zemljama sa visokim dohotkom, a one su stanište za samo 16 % svetske populacije.Dovoljne rezerve bezbedne krvi mogu biti obezbeđene samo putem redovnih davanja krvi dobrovoljnih, neplaćenih davalaca. Zato je Skupština Svetske zdravstvene organizacije još 2005. godine odredila poseban dan zahvalnosti davaocima krvi  i dan kada treba ohrabriti još ljudi da dobrovoljno daju krv. Svetski dan davalaca krvi se zato obeležava svake godine 14. juna.  Taj dan je prilika da se zahvalimo davaocima krvi ali i dan za podizanje svesti o globalnoj potrebi za bezbednom krvi i ukazivanjem na to kako svako može da doprinese toj potrebi. Ovogodišnji Svetski dan davalaca krvi obeležava pod nazivom „Bezbedna krv spasava živote„  sa sloganom „Daj krv i učini svet zdravijim mestom za život“. Ideja je da se fokusiramo na doprinos koji svaki pojedinačni davalac može dati kako bi poboljšao zdravstveno stanje ostalih ljudi u zajednici. Donacije krvi su potrebne u celom svetu kako bi se obezbedilo da pojedinci i zajednice imaju pristup bezbednoj krvi i krvnim produktima sigurnog kvaliteta i u  uobičajenim i u  hitnim situacijama.

Dan i tema su takođe poziv na akciju vladama, nacionalnim zdravstvenim sistemima i ovlašćenim transfuziološkim službama da obezbede odgovarajuća sredstva i stave na mesto sisteme i infrastukture za povećanje prikupljanja krvi od dobrovoljnih i nenagrađenih davalaca; da obezbede kvalitetnu brigu o davaocima; da promovišu i sprovode prikladnu kliničku upotrebu krvi i da uspostave sisteme za nadzor i praćenje celog lanca transfuzije krvi.Ciljevi ovogodišnje kampanje su :Zahvalnost  pojedincima koji daju krv i ohrabruju još ljudi da počnu sa davanjem.

Podizanje šire svesti o hitnoj potrebi da se poveća dostupnost bezbednoj krvi za upotrebu gde god i kad god je potrebna da se spase život .

Predstavljanje potrebe za univerzalnim pristupom bezbednoj transfuziji  krvi  i obezbeđivanje zastupanja u ulozi obezbeđenja efikasne zdravstvene zaštite i ostvarivanju univerzalnog praćenja zdravlja.

Mobilizacija podrške na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou među vladama i razvojnim partnerima da investiraju, ojačaju i održe nacionalne programe davanja krvi.

Vaše učešće i podrška, pomoći će da se obezbedi veći uticaj Svetskog dana davalaca krvi 2020. širom sveta, pojačavajući prepoznavanje da je davanje krvi solidarni čin spasavanja života i da su institucije koje obezbeđuju bezbednu krv i krvne produkte suštinski element svakog zdravstvenog sistema. Učešće zainteresovanih partnera na svim nivoima je dobrodošlo kako bi Svetski dan davalaca 2020 bio uspešan .

Međunarodne organizacije uključujući Svetsku zdravstvenu organizaciju, Međunarodnu Federaciju Društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca  i druge, između ostalih, nastavljaju da rade u bliskoj saradnji kako bi obezbedili podršku svom članstvu u ovom nastojanju. Podstičemo Vas da nam se pridružite kako bi učinili pristup bezbednoj krvi realnošću za svakoga .Usled trenutne pandemije KOVID-a 19 , Svetska zdravstvena organizacija će ove godine voditi globalnu virtuelnu kampanju.

Daj krv i učini svet zdravijim mestomPotreba za bezbednom krvlju je univerzalna. Bezbedna krv je ključna podjednako za lečenja i hitne intervencije. Krv može da pomogne pacijentima u životno ugroženim stanjima da žive duže i sa boljim kvalitetom života, kao i da pomogne složene medicinske i hirurške procedure. Krv je takođe važna u lečenju povređenih tokom svih hitnih situacija (prirodnih katastrofa, nesreća, oružanih sukoba) i ima esencijalnu ulogu u spasavanju života na porođajima i u neonatalnom zbrinjavanju.